Implementering av nye legemidler i ambulansetjenesten høsten 2022

Prehospitale tjenester hos Finnmarkssykehuset ønsker med dette å informere om to nye smertestillende legemidler i bil- og båtambulansetjenesten: Fentanyl (fentanyl) og Penthrox (metoksyfluran).

Harald G. Sunde
Publisert 21.12.2022
Bilde av amulanse Skaidi juli 2019

Fentanyl 50 mikrogram (µg)/ml

Fentanyl er et syntetisk opioid som er 100 ganger sterkere enn morfin. Morfin vil fases ut etter hvert som det har blitt gitt opplæring på ambulansestasjonene.

Det er de farmakologiske egenskapene ved fentanyl som gjør den bedre egnet for vår tjeneste enn morfin: Raskere anslag og raskere eliminering betyr at både effekt og bivirkning kommer hurtigere, og også at farmakologisk effekt går raskere ut av kroppen.

Indikasjon

 • ​​Smerte (inkl koronarsuspekte brystsmerter)
 • Sedasjon av intuberte pasienter etter gjenopprettet sirkulasjon
 • ​Sedasjon av smertepåvirket/bevisst pasient som behandles med kompresjonsmaskin 

Oppsummert hvorfor f​entanyls egenskaper er bra for pasientene

 • Raskere anslag:
  • ​​Redusert risiko for overdosering
  • Raskere effekt og adekvat smertelindring
  • Raskere håndtering av pasient og iverksettelse av transport
  • Raskere håndtering ved overdosering​
 • ​​Raskere eliminering
  • ​Viktig poeng ved overdosering – effekten avtar raskere
  • Ved andre smertelindrende tiltak som for eksempel reponering vil pasient slippe å være overdosert på opiater

Bivirkningene er de samme som ved administrering av morfin.​​

Penthrox 99,9%, 3 ml væske til inhalasjonsdamp

Virkestoffet er metoksyfluran, en inhalasjonsdamp.

Administrasjon

Inhalasjon i vedlagt penthrox-inhalator.

Indikasjon

Akutt smertelindring ved moderate til sterke smerter som følge av traume hos voksne pasienter som er ved bevissthet.

Medikamentet er tenkt benyttet som «bro» for å få smertepåvirkede pasienter ut av «fiendtlig» miljø som kulde, regn, snø trange rom o.l. slik at man kan etablere venevei i omgivelser som beskytter pasient og behandler. Det er ikke tenkt benyttet som eneste smertestillende medikament.

Medikamentet vil deles ut på ambulansestasjonene etter opplæring.

Opplæringstips

FelleskatalogenYoutubeMed hilsen

Hanne R. Iversen, anestesilege, medisinsk rådgiver
Margaret Helen Kristiansen, fagutvikler

Prehospitale tjenester, Finnmarkssykehuset​