Kirkenes sykehus

Ingen øyelege eller ØNH-lege i påska

I perioden 23.03.24 - 01.04.24 er det ikke tilgjengelig øyelege eller ØNH-lege ved Kirkenes sykehus.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 25.03.2024
Ikon
Illustrasjonsbilde colourbox

Eventuell ø-hjelp vil rutes til UNN-Tromsø, og relevante avdelinger er informert.