Kurs i Trygg akuttmedisin 2023

Velkommen til kurs i Trygg akuttmedisin! Kurset skal introdusere et viktig felles arbeid mellom primærhelsetjenesten, bil- og luftambulansetjenestene, AMK-Tromsø/ Finnmark og sykehusene i Finnmarkssykehuset HF.

Publisert 28.03.2023
Sist oppdatert 06.09.2023
Bilde av ambulansehelikopter
Ambulansehelikopter. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset.

Kurset som tilbys er et dagskurs som blir gjentatt i flere dager slik at mange deltakere kan delta. Vi satser på å kunne betjene opp til 30 deltakere per kursdag. Kurset er søkt tellende for spesialiteten i allmennmedisin.

Kursets mål

Å kvalitetssikre pasientbehandlingen ved tre tidskritiske, akuttmedisinske tilstander: Sepsis, akutte brystsmerter og hjerneslag.

Gjennom felles handlingsplaner, felles tidsmål og bruk av sjekklister skal vi bedre kunne

  • Spare verdifull pasienttid fra første henvendelse på medisinsk nødtelefon 113 til definitivbehandling på sykehus

  • Arbeide raskt, effektivt og trygt i tverrfaglige team rundt pasienten med bruk av omforente prosedyrer og sjekklister

  • Etablere tidlige, felles ‘flerpartsamtale’ der vi snakker sammen om den enkelte tidskritiske pasienten på Nødnett helse, og avklarer bestemmelsessted og logistikk-valg for pasienten
  • Unngå misforståelser og unødige tidstap i pasientbehandlingen
  • Spare pasientenes celler – og noen ganger liv – når tiden er en kritisk faktor

Før kurset

Før du kommer på kurs vil vi at du skal se på e-læringen for Trygg akuttmedisin. E-læringen gir en innføring i hva Trygg akuttmedisin er og hva vi skal jobbe med på kurset.

E-læring Trygg akuttmedisin

Vi har også laget to undervisningsfilmer som en introduksjon til Trygg akuttmedisin er. Disse er av 30 minutter hver, og definitivt verdt å ta en titt på: 

Dato og påmelding​

Hammerfest