Liste uten fastlege - hvor går meldinger til pasienter som står uten fastlege

Informasjon til legekontor med ubesatt stillingshjemmel for fastlege.

Publisert 09.02.2023

​Det kan være problem for sykehuset å få sendt epikriser elektronisk til legekontor når fastlege har slutta og stilling står ubesatt. Fastlegens adresse/rekvirent er da ikke lengre tilgjengelig i vårt pasientjournalsystem og vi har ingen å legge på som mottaker på epikrisen vi vil sende. Vi ber legekontor som har ubesatt fastlegestilling om å publisere tjenesteadressen "Fastlege, liste uten fast lege" i Adresseregisteret hos Norsk helsenett. En slik adresse kan vi benytte som mottaker på epikriser fra sykehuset når fastlegehjemmel er ubesatt.

Se informasjon og veiledning om registrering i Adresseregisteret


Kontaktpersoner ved spørsmål

Siw Blix, samhandlingsleder
 78 96 99 92 /90 96 77 86

Harald G. Sunde
Medisinsk fagsjef/ Medisiinnalaš fágahoavda
78 96 99 85/90 83 13 37