Nytt flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge

Fra 01.12.22 gjelder nytt revidert flytskjema fra Folkehelsa for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge.

Publisert 05.12.2022
Sist oppdatert 06.12.2022

Hovedtrekkene i nytt flytskjema er som følger

  • Barn 0-9 år skal vurderes basert på spørsmål til foreldre/foresatte, og ta IGRA om barnet kommer fra et land med særlig høy forekomst, eller det mistenkes eksponert av smitte.
  • Lungerøntgen skal tas ved ankomst fra land med høy forekomst av alle barn ned til 10 år, det vil si aldersgruppen er endret til 10-35 år (tidligere 15-35 år).
  • I tillegg til lungerøntgen, for nyankomne i alderen 10–35 år fra land med særlig høy forekomst, skal det tas IGRA.

Vær obs! på at Ukrainia ikke er på listen over land med særlig høy forekomst.​

Flytskjemaet finner du ved å trykke her.​