Om taushetsbelagt informasjon i røntgen-remisser

Radiologisk avdeling mottar ofte henvisninger som inneholder mer opplysninger enn det vi trenger for undersøkelsen.

Grethe Norvang, enhetsleder radiologer klinikk Hammerfest
Publisert 12.11.2020
Sist oppdatert 04.09.2023
Lege som jobber på PC
Illustrasjonsbilde: colourbox

En god henvisning skal inneholde

  • relevant sykehistorie
  • relevante kliniske funn
  • en spørsmålsstilling

Relevant sykehistorie inkluderer også tidligere historikk, der dette kan ha relevans, f.eks tidligere malignitet eller andre tidligere sykdommer som kan ha sammenheng med aktuelle.

Avdelingen ser imidlertid at det kommer henvisninger som er preget av «klipp-og-lim», og da kan det følge med informasjon om andre sykdommer, sosiale forhold, psykiske lidelser og informasjon om personer rundt pasienten, som ikke har relevans for aktuelle undersøkelse.

Vi er mange ansatte som behandler henvisningen - fra den sendes fra henvisende lege, til svaret er avlevert. Vi lever i et samfunn der mange kjenner mange, og derfor er det viktig å ha fokus på taushetsplikt og hva som er nødvendig informasjonsdeling.