En presentasjon

Radiologisk tilbud ved Klinikk Alta

Klinikk Alta har de siste årene bygget opp en stor radiologisk enhet. Det meste av aktiviteten skjer i vanlig arbeidstid, men det er også døgnvakt for spesielle tilstander.

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef
Publisert 20.07.2021
Sist oppdatert 12.07.2023
Bilde av dørene inn til røntgenavdelingen

Røntgenavdelingen ved Klinikk Alta. Foto: Malene Nicolaysen

Klinikk Alta tilbyr følgende modaliteter:
 • MR
 • CT
 • Konvensjonell røntgen.

Åpningstider:
Avdelingen har vanlig åpningstid mandag til fredag kl 08:00-16:00.
Lørdag-søndag: Aktiv vakt 10:00-12:00.

Utover disse tidene har radiograf hjemmevakt og kan kalles ut på følgende kriterier:

 • Mistanke om hjerneslag (varsling skal skje via AMK)
 • Mistanke om skulder- eller albueluksasjon
 • Mistanke om pneumothorax.

Radiograf kan kontaktes på vakttelefon. ​

Presisering av tjenestetilbudet

F ølgende pasienter skal transporteres til Hammerfest og undersøkes der:

 • Pasienter med åpne brudd, ankel i feilstilling og pasienter med spørsmål om lårhalsbrudd.
 • Det vil kunne være andre tilstander som må utredes og behandles ved Hammerfest sykehus i henhold til dagens praksis.

Følgende pasienter skal tas bilde av i Alta samme dag:

 • Ved mistanke om hjerneslag der det er aktuelt med trombolyse, eller mistanke om storåreokklusjon i hjernen, skal det utløses «Slagalarm Alta» for øyeblikkelig CT caput.
 • Skulder- og albueluksasjoner må reponeres samme dag. Henvisende lege vurderer behovet for røntgenbilde før og etter reponering.
 • Pasienter med spørsmål om pneumothorax.

Følgende pasienter kan tas i Alta og vente til neste dag:

 • Ved andre luksasjoner trenger pasienten en radiologisk kontroll etter reponering.
 • Disloserte frakturer (i ankel, radius) må grovreponeres og gipses etter klinisk vurdering ved behov om de må vente mer enn en dag. Når benet er reponert er det ønskelig å ta et nytt bilde.
 • Ansiktsfrakturer må behandles innen en uke. Her kan det tas CT-ansiktsskjelett i ordinær vakttid påfølgende dag. Ved mistanke om orbitafraktur med dobbeltsyn må legevaktslege referere med ØNH-lege på UNN. Nesefraktur er en klinisk diagnose som ikke trenger røntgendiagnostikk.
 • Eldre pasienter med mistanke om lårhalsbrudd som vil tåle transport dårlig kan ta bilde på vakttid eller påfølgende dag avhengig av klinikk og anamnese.

NB. Det tas ikke MR utenom vanlig arbeidstid. Akutt CT tas kun ved mistanke om hjerneslag iht prosedyre. Ved andre tilstander som krever akutt CT skal pasienten transporteres til Hammerfest eller annet sykehus.