Skopi i narkose ved Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus presiserer indikasjonsstilling for skopi i narkose.

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef
Publisert 27.04.2023
Et felt med snø med bygninger i bakgrunnen
Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus har over tid sett en økning i antall pasienter som henvises/settes opp til gastro- og/eller koloskopi i narkose. Det kan være gode grunner til dette, men sykehuset opplever at ønsket om narkose ikke alltid er like velbegrunnet. Konsekvensen er at kapasiteten til å gjennomføre undersøkelsene blir for liten, ventelistene øker, og pasienter som har reelt behov for undersøkelse i narkose får uforholdsmessig lang ventetid. Sykehuset ser seg derfor nødt til å presisere hvilke kriterier som skal legges til grunn for at pasienter skal skoperes i narkose.​

Kriterier for gastro- og koloskopi i narkose:

Alle pasienter som vurderes å ha behov for skopiundersøkelse skal undersøkes med ordinær skopi på medisinsk poliklinikk, evt med sederende medikasjon. Skopi i narkose er kun indisert hvis det ikke er mulig å gjennomføre undersøkelsen på ordinær måte, og det på medisinskfaglig grunnlag vurderes at det foreligger sterk indikasjon for å utføre prosedyren.

Ved mislykket ordinær koloskopi skal CT-tykktarm vurderes som alternativ før pas settes opp til undersøkelse i narkose.

Unntatt fra ovenstående er barn, psykisk utviklingshemmede og pasienter med overgrepshistorikk.