Nytt tilbud om tidlig ultralydundersøkelse

Finnmarkssykehuset tilbyr tidlig ultralyd til gravide.

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef
Publisert 11.10.2022
Sist oppdatert 12.04.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

​Stortinget har fattet vedtak om at alle gravide skal få tilbud om en ultralydundersøkelse i første trimester som kan avdekke alvorlig sykdom eller skade hos fosteret. ​


Med oppstarttidspunkt 1. januar 2022 tilbyr nå Finnmarkssykehuset ved Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Kirkenes sykehus slike tjenester.

De gravide skal få informasjon om undersøkelsestilbudene ved første svangerskapskontroll hos fastlege/jordmor. Undersøkelsestilbudet er frivillig og pasientene skal forespørres om de ønsker å ta imot undersøkelsestilbudet ved sitt lokalsykehus innen de henvises fra primærhelsetjenesten.

Ultralydundersøkelsen vil bli tilbudt rundt svangerskapsuke 12 (intervallet svangerskapsuke 11+0-13+6) på de samme stedene som i dag tilbyr rutineultralyd i andre trimester. Det trengs kun én henvisning – den gravide vil bli satt opp til ny ultralydtime i uke 17-19 automatisk. Det trengs kun én henvisning – den gravide vil bli satt opp til ny ultralydtime i uke 17-19 automatisk. 

Ultralydjordmor eller gynekolog vil foreta ultralydundersøkelsen. Disse vil også gi veiledning om test for kromosomavvik i form av genetisk analyse, såkalt NIPT (Non Invasiv Prenatal Test). Alle gravide som er 35 år eller eldre innen termin vil bli tilbudt NIPT. Også gravide som har et særskilt medisinsk eller sosialt grunnlag vil tilbys NIPT. 

Vi ber allmennlegene/kommunale jordmødre henvise pasienter gjennom ordinær henvisning.

Vi minner om at flg må inkluderes i henvisningen:

 • Navn, personnummer på pasient
 • Problemstilling/aktuelt
  • Den gravide ønsker tidlig ultralyd og tidlig screening
  • Den gravide ønsker screening for trisomi/NIPT
 • Opplysninger om det aktuelle svangerskap og tidligere svangerskap:
  • Dato for siste mens
  • Paritet
  • Helse/sykdomsdiagnoser hos tidligere barn
  • Obstetrisk historie (vaginale/operative forløsninger)
 • Bruk av legemidler i aktuelle svangerskap
 • Helse/sykdom hos den gravide (somatisk og psykisk helse, pregravid BMI må inkluderes)
 • Sykdom hos barnefaren
 • Familiehistorie vedr arvelig disposisjon for genetisk sykdom
 • Andre forhold av betydning, livssituasjon.
 

Nyttige lenker 

Vi anbefaler at den gravide informeres om den nyttige informasjonen på disse sidene: 

Behandlingstekst - tidlig ultralyd

Helsenorge – om fosterdiagnostikk

Helsedirektoratet – informasjon om fosterdiagnostikk

informasjonsfilm om tilbudet