Tilbud ved gynekolog Susanne Woerner ved Alta gynekologi AS

Gynekolog Susanne Woerner er privatpraktiserende gynekolog i Alta i avtale med Helse Nord RHF, såkalt avtalespesialist. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Harald G. Sunde
Publisert 18.11.2022
Skikkelse
Illustrasjon: Colourbox

Woerner arbeider i Alta gynekologi AS som holder til i Parksenteret i 2. etasje ​​​​​.​

Gynekologen tilbyr allmenn gynekologi slik som:

  • Kolposkopi og biopsier ved celleforandringer
  • Utredning av blødningsforstyrrelser
  • Utredning av smerter i nedre abdomen
  • Initial utredning av ufrivillig barnløshet
  • Innsetting og fjerning av spiral
  • Behandling av klimakteriske plager, mm.

Det utføres IKKE tidlig screening-ultralyd av gravide kvinner.

Ved undersøkelse/behandling hos avtalespesialist vil kostnadene for pasientene være de samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

Allmennleger bør bruke elektronisk henvisning.

Kontaktinformasjon

Alta gynekologi AS
Sentrumsparken 4, 9510 Alta
Telefonnummer: 48494333.