Utvidet eksisjon av ondartet føflekkreft

Finnmarkssykehuset er fra Kreftregisteret gjort oppmerksom på at pasienter fra Finnmark som har fått påvist ondartet føflekkreft (malignt melanom) i 2022 har fått noe sein behandling i form av utvidet reseksjon. Finnmarkssykehuset vil derfor gi noen anbefalinger til allmennleger for å forbedre det kirurgiske tilbudet til denne pasientgruppa.

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef
Publisert 30.05.2023
Illustrasjonsbilde fra Colourbox
Illustrasjonsbilde: Colourbox

​Nasjonalt handlingsprogram finnes her: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/maligne-melanomer-handlingsprogram

Når en allmennlege – etter å ha utført primær reseksjon av en hudtumor – mottar histologisvar som viser ondartet føflekkreft vil Finnmarkssykehuset anbefale flg handlinger hos allmennlegen:

  • Pasientens henvises til utvidet eksisjon på kirurgisk avdeling i Finnmarkssykehuset
  • Søknaden merkes «Pakkeforløp kreft»
  • Histologisk beskrivelse limes inn i henvisningen. ​