Prosedyrer for bestilling av blod og transfusjon

Bestilling av blod og transfusjonsprosedyrer for primærhelsetjenesten ved Finnmarkssykehuset.

​NB!

Originalene er publisert i Helse Nords felles elektroniske kvalitetssystem DocMap, og versjonen på internett er en kopi.

BlodrekvisisjonMeldeskjema for transfusjonsreaksjonerSkjema for transfusjon av blodprodukterTilkobling av transfusjonssettTransfusjonsrutiner i primærhelsetjenesten

Håndbok i transfusjonsmedisin

Kontaktinformasjon Blodbanken

Hammerfest

Kirkenes

Sist oppdatert 11.04.2024