Transport til tuberkulosekontroll

Det er opprettet rutiner for bestilling av transport til tuberkulosekontroll.

Publisert 20.07.2023
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto: colourbox