Meld samhandlingsavvik og fakturainnsigelser

Meld samhandlingsavvik! Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet for å forebygge gjentakelser og redusere antall hendelser.

​Samhandlingsavvik

I overordnet samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset og kommunene er det enighet om at det skal utarbeides egne rutiner for håndtering av uønskede samhandlingshendelser. Hendelser som avviker fra vedtatte tjenesteavtaler og retningslinjer knyttet til samhandling skal meldes til Finnmarkssykehuset v/samhandlingsenheten og til kommunens ledelse. Hensikten er å sikre en god behandling av uønskede hendelser. 

Å melde inn avvik bidrar til at vi kan kartlegge sårbare områder, forebygge gjentakelse og redusere antall uønskede hendelser. Samt bruker vi de i vårt forbedringsarbeid, både i den enheten som er ansvarlig for avviket, og gjennom å dele erfaringer med oppfølging, enten det gjelder i kommunene eller hos oss i Finnmarkssykehuset.​

Skjema for avvik

Du finner skjema for avvik her

Før inn opplysninger direkte i PDF-fila som åpner seg, last ned og send via eDialog. 

Fakturainnsigelser

Last ned skjema her

Sendes pe​​r post eller e-post til:

Finnmarkssykehuset, Sykehusveien 35, 9601Hammerfest
E-post: postmottak@finnmarkssykehuset.no

Sist oppdatert 11.04.2024