Telefonliste – kommuner

Dagtid – alle tjenester
T 78 45 54 50

Virksomhetsleder - Siw Anita Sletten
T 78 45 54 22

Avdelingsleder vest - Mette Gro Bekkemellem
T 78 45 56 44

Avdelingsleder øst - Randi Åkvik
T 78 45 54 47

Avdelingsleder Altafjord - Lisa Mathisen
T 78 45 54 43

Aften/Helg
Vakttelefon sone vest 
M 469 17 746

Vakttelefon sone øst
M 769 30 921

T 45 87 99 41 (24/7) Vakthavende sykepleier

Dagtid legekontor
T 78 78 20 00

Berlevåg Helsesenter
Iversensvei 1, 9800 Berlevåg
unni.stenberg@berlevag.kommune.no

T 78 98 54 32 (24/7)

Fax 78 98 54 20

Helsesenteret
Avd. leder åpen omsorg
9990 Båtsfjord
Gry-Therese.Hoigari@batsfjord.kommune.no

T 78 49 66 20 (24/7)

Fax 78 49 66 89

Mehamn Helsesenter v/ leder
Johan Larsensvei 10, 9779 Mehamn
siri.bertheusssen@gamvik.kommune.no

Spørsmål til hjemmesykepleien
T 78 49 66 35

T 78 40 27 16 (08 – 15 hverdager)

Melder pasient pr.telefon og sender melding via post

Hammerfest kommune v/hjemmetjenesten
Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Turid.forberg.lokke@hammerfest.kommune.no

Pleie- og omsorgsfaglig ansvarlig
Linda.jensen@hammerfest.kommune.no

Utenom ordinær arbeidstid
M 917 17 263 v/hjemmetjenesten

T 78 45 25 23 (78 45 25 00)
(24/7)

Hasvik Helsesenter
Sykestueveien 13, 9590 Hasvik
tarja@hasvik.kommune.no

T 920 19 221

Helsesenteret
Rådhusgata, 9730 Karasjok
elle.inga.eira@karasjok.kommune.no

T 78 48 72 80 (24/7)

Fax 78 48 72 69

Kautokeino Helsesenter
9520 Kautokeino

skl@kautokeino.kommune.no
(Sara Kristine Loso)

M 979 90 860 (24/7)

Fax 78 49 95 99 (legekontor)

Kjøllefjord sykehjem
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord
paula.ylinampa@lebesby.kommune.no
T 97 99 08 61

T 78 45 30 50 (24/7)

Fax 78 45 30 31
(legekontor, hverdager 08–15)

Øksfjord Helsesenter
v/ Kirsti Olavson Pedersen
9550 Øksfjord
Anastasia.bondaruk@loppa.kommune.no

T 78 42 41 16 (24/7)

Havøysund helsesenter
Sykeavdelingen
9690 Havøysund
sma@masoy.kommune.no

M 404 40 644 (24/7)

Nesseby Helsesenter
Nyborg, 9840 Varangerbotn
Lene.bergmo@nesseby.kommune.no

T 78 47 67 67 (24/7)

Nordkapp Helsesenter
Sykeavdelingen
Sykehusveien 16, 9750 Honningsvåg
paivi.jomppanen@nordkapp.kommune.no

T 485 05 841 (24/7)

Porsanger kommune
Sykeavdelingen
Helsetunveien 2, 9712 Lakselv

Telefon 78 97 74 27/ 420 (08:00-15:30 mandag-fredag) 

Kontorsted gamle postgården. 
Leder Anja Uglem
Anja.uglem@sor-varanger.kommune.no.

Utenom ordibær arbeidstid
M 930 31 001 v/hjemmesykepleien

M 455 17 723 (24/7)

Tana helsesenter sykeavd. v/leder
Maskevarreveien 1, 9845 Tana
anu.saari@tana.kommune.no

T 78 94 25 80 (merkantil, helse-rehabilitering og omsorg)
(08–15 hverdager)

Vadsø Helsesenter v/ Lill Eirin Anaiassen
Vidjeveien 4, 9800 Vadsø
lill.eirin.anaiassen@vadso.kommune.no

Utenom ordinær arbeidstid
T 78 94 25 70 v/ vakthavende sykepleier

T 78 94 36 18 (08–15 hverdager)

Vardø sykehjem v/ Inghild Ridola
Vidjeveien 4, 9800 Vadsø
inghild.ridola@vardo.kommune.no

Utenom ordinær arbeidstid
T 91 73 68 39 v/ HBO ​
T 92 27 14 20 v/sykehjem

 

Sist oppdatert 18.04.2023