Brukerundersøkelse

Sámi klinihkka/SANKS ønsker å bli bedre på brukermedvirkning og øke kvaliteten på dagens behandlingstilbud. Her får du informasjon om formålet med undersøkelsen og hva deltakelse innebærer.

Et nærbilde av mennesker som skriver på papir
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Brukerundersøkelse gjennomføres i alle enheter ved Sámi klinihkka/SANKS. 

Tilbakemeldingene vil brukes til å forbedre vår virksomhet og våre tilbud for pasienter. En oppsummering av tilbakemeldingene vil også brukes i fag- og/eller tjenesteutviklingsprosjekter ved Sámi klinihkka/SANKS. 

Link til Brukerundersøkelse for:

Psykiske helse og avhengighet
Voksen pasient/bruker, foreldre/foresatte eller pårørende
Barn/unge pasienter/brukere (BUP, UPA, Familieenheten)

Somatikk 
Geriatri (pårørende)​

Det er frivillig å delta

Deltakelse er frivillig og anonymt. Dersom du ikke ønsker å delta vil ikke det ha negative konsekvenser for din behandling ved SANKS.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til brukerundersøkelsen, ta kontakt med:

Sist oppdatert 13.02.2024