- Deltakere svært tilfreds med ADHD-kurs

Nylig arrangerte læring- og mestringssenteret ved Sámi klinihkka ADHD-kurs for foreldre og foresatte. – Alle deltakere svarte at de var tilfreds eller svært tilfreds med kurset. Etter evaluering har vi allerede besluttet å arrangere et til kurs i løpet av året, sier lærings- og mestringskoordinator Máret Rávná Boine.

Kila Anti, språk- og kommunikasjonsrådgiver
Publisert 12.02.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Lærings- og mestringskoordinator Máret Rávná Boine (til venstre) ved Sámi klinihkka sier at samtlige deltakere har tilfreds eller veldig tilfreds med ADHD-kurset. På bildet ser du også kursleder og psykolog Jonas Biti (i midten) ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og pedagog Robert E. Nilsen ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (til høyre). Foto: Finnmarkssykehuset

Lærings- og mestringssentre over hele landet skal bistå pasienter og deres pårørende med informasjon og kunnskap om diagnoser, behandling og livsendringer når sykdommen rammer.

Lærings- og mestringssenteret ved Sámi klinihkka i Karasjok arrangerte ADHD-kurs for foreldre og foresatte i januar. Dette var i samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved SANKS.

- Det gikk veldig bra og det var veldig meningsfylt å arrangere kurset. Det var til sammen 18 kursdeltakere fordelt på ni barn. Det er stor interesse for disse kursene, mange tar kontakt og ønsker å delta. Vi har allerede besluttet å arrangere et nytt kurs i løpet av våren, sier lærings- og mestringskoordinator Máret Rávná Boine ved Sámi klinihkka.

Kunnskapsfordeling

Som kursdeltaker møter man andre pasienter, pårørende, erfarne brukere, bruker- og interesseorganisasjoner, helsepersonell og andre fagpersoner. Man får muligheten til å knytte kontakter, dele erfaringer og kunnskap.

Sámi klinihkka erfarer at kursdeltakere er fornøyde med tilbudet. Det gjenspeiler også brukerundersøkelsen som ble gjort i etterkant av ADHD-kurset.  

- Alle deltakere svarte at de var tilfreds eller svært tilfreds med kurset, og det var også det inntrykket jeg fikk av deltakerne som stilte gode spørsmål og hadde fine samtaler på kurset. Vi har gått gjennom evalueringsskjemaer og ut fra disse tilbakemeldingene vil vi gjøre noen endringer som forhåpentligvis er med på å gjøre kurset enda bedre, sier Boine.

En gruppe personer i et møte

ADHD-kurset hadde 18 deltakere. Lærings- og mestringssenteret ved Sámi klinihkka opplever at mange foreldre og foresatte tar kontakt og vil delta i fremtidige ADHD-kurs. Foto: Finnmarkssykehuset

Eneste kurstilbud

Lærings- og mestringssenteret ved Sámi klinihkka har et spesielt ansvar overfor samiske pasienter og deres pårørende. De gjør derfor sitt ytterste for å ivareta samisk språk og kultur når kurs planlegges og gjennomføres.

ADHD-kursene for foreldre og foresatte har derimot blitt utført på norsk fordi Sámi klinihkka er alene om dette kurset i Finnmark. Det betyr at mange av deltakerne ikke behersker samisk.

- Dette har vært opp til vurdering for noen år siden, og tilbakemeldingene var at foreldre ønsket kurset på norsk da mange av fagordene og faguttrykkene på samisk kan være vanskelige å forstå. Da mister man en del av kurset. I tillegg har vi mange norsktalende foreldre fra hele Finnmark fordi vi er de eneste med dette tilbudet. Dette er likevel noe vi alltid tar med i våre vurderinger, så det er mulig at disse kursene også vil bli tilbudt på samisk i fremtiden, forklarer Boine og tilføyer.

- Denne våren arrangeres både artrose-kurs og hjerte-kurs på samisk. Vi prøver å tilpasse kursene både språklig og kulturelt. Vi skal også lage egen årsplan som skal ivareta samiske interesser. En oversikt bidrar til at reineiere, bærplukkere og andre kan velge kurs som arrangeres i perioder da de ikke har det så travelt i næringene sine. 

Dersom man ikke er pasient ved SANKS eller samisk spesialistlegesenter må fastlegen eller sykehuset ordne henvisning til lærings- og mestringskurs som arrangeres ved Sámi klinihkka.

 

Planlagte LMS-kurs ved Sámi klinihkka:

  • Revma-kurs: 3.-5. mars
  • Artrose-kurs: 8. april
  • Hjerte-kurs: 13.-14. mai
  • ADHD-foreldrekurs: 10. juni