Selvmord og selvmordstanker i fokus på konferanse

Hvert år tar 600-700 mennesker i Norge livet sitt, to tredjedeler av disse er menn. Konferansen «Ingen manns land – å bryte barrierer i selvmordstanker» har fokus på selvmord, selvmordstanker og erfaringer fra mannsperspektiv.

Kila Anti, språk- og kommunikasjonsrådgiver
Publisert 28.06.2024
Tekst

Vivat selvmordsforebygging er 25 år. I den forbindelse arrangeres en konferanse som fokuserer på selvmord, selvmordstanker og erfaringer.

Konferansen finner sted i Tromsø 19. september. Arrangører er Vivat, RVTS Nord og SANKS.

Under konferansen «Ingen manns land – å bryte barrierer i selvmordstanker» stiller man spørsmålet om hvorfor menn i mindre grad enn kvinner ber om hjelp ved selvmordstanker. Vil dette endre seg dersom menn blir «flinkere» til å snakke om følelser eller har vi også et ansvar for å se på tjenesteapparatets innretning og tilbud til menn?

Svært mange mennesker står igjen som etterlatte når noen av deres nære tar sitt eget liv. På konferansen møter vi den samiske artisten og kunstnere Simon Issát Marainen. Han har mistet to av sine brødre til selvmord. Marainen deler sine erfaringer og forteller hvilken betydning joiken og naturen har hatt i sorgbearbeidelsen.

Påmeldingsfrist er 15. august.

Her kan du lese mer om konferansen.