Samisk helsekonferanse om sannhet og forsoning

SANKS, Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset i samarbeid med Samisk legeforening og Samisk senter for helseforskning ved UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø, inviterer herved til Samisk helsekonferanse der temaet er følgearbeidet av Sannhet- og forsoningskommisjonen sin rapport.

Anne Toril Eriksen Balto, avdelingsleder
Publisert 16.04.2024
Sist oppdatert 22.05.2024
Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Illustrasjonsfoto: Helgelandssykehuset/Britt Hansen

Loga artihkkala sámegillii

Vel møtt til samling i Tromsø 5. og 6. juni 2024.

Vi inviterer til to heldagers konferanse med et spennende program, der vi starter dagen med historien om SANKS (BUP) og Samisk legeforening som i 2024 er 40 år.

Målgruppen er helsepersonell, helseledere, forskere, politikere og andre interessenter fra hele landet som ønskes velkommen til en nasjonal konferanse som har som mål å inspirere til arbeid med tiltak fra Sannhet og forsoningskommisjonens rapport innenfor helsefeltet

Temaer på konferansen er fornorskningspolitikkens konsekvenser for samer som urfolk og for helsevesenet. Hvordan kan vi styrke våre helsetjenester basert på våre samiske verdier, prinsipper og samisk arv med bakgrunn i samiske og urfolksrettigheter? Og hvordan kan vi styrke grenseoverskridende samarbeid innenfor helsefeltet?

Vi drøfter blant annet om forsoningsarbeidet krever forbedring og utvikling av samiske helsetjenester nasjonalt og mer grenseoverskridende samarbeid, og om tiden er inne for å etablere et urfolkssenter.

Praktisk info: 

Adresse: UiT Norges Arktiske Universitet. Medisin- og helsefagsbygget, auditorium Cerebrum. Hansine Hansens veg 74, 9019 Tromsø.

Reise og opphold dekkes og ordnes av den enkelte eller deres arbeidsgiver.

Ved spørsmål ta kontakt med avdelingsleder ved SANKS FoU Anne Toril E. Balto E-post: anne.toril.eriksen.balto@finnmarkssykehuset.no eller FOU felles e-post: SANKS-FoU@finnmarkssykehuset.no

Påmelding

Program

Samisk helsekonferanse finansieres av: Helse Nord, Sametinget og SANKS FoU-milder.