Kontakt oss

En person som bruker en datamaskin

Sentralbord: 78 96 74 00

SANKS barn og unge:  78 96 74 20
SANKS voksne: 78 96 74 30
SANKS døgnenhet psykisk helse og avhengighet: 78 96 74 40

E-post: sanks-postmottak@finnmarkssykehuset.no

Sámi klinihkka
78 96 74 00
SAMI-post@finnmarkssykehuset.no


Alle fra hele Norge kan henvises til SANKS, dersom de ønsker det. Be fin fastlege om henvisning eller ring resepsjonen for veiledning.

Henvisende instans utenfor Helse Nord kan sende henvisninger til SANKS enten elektronisk eller per post.

Hvordan henvise til SANKS

Er du bosatt utenfor Finnmark og ønsker å snakke med en terapeut med kompetanse på kulturforståelse?
Nasjonalt team gir bistand til personer som ønsker en terapeut med kompetanse på samisk kultur og samfunnsforhold og har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark. Nasjonalt team har lokasjoner i Oslo, Røros, Snåsa og Hamarøy. 

Spørsmål knyttet til behandlingstilbud, henvisning eller undervisning kan rettes til enhetsleder Christina Øvregård.

E-post: Christina.Ovregard@finnmarkssykehuset.no

Henvisninger til Nasjonalt team:

Henvisninger til Nasjonalt team sendes til SANKS Karasjok, som fordeler saker til teamet.

Postadresse:
SANKS Karasjok 
Postboks 4
9735 KARASJOK

SANKS har en egen Forskning og utviklingsenhet med ansvar for forskning, fag- og tjenesteutviklingsarbeid. Henvendelser vedrørende formidling, undervisning og hospitering skal sendes til:

 
SANKS-FOU@finnmarkssykehuset.no 
Mer om FoU-enheten

Barn og unge: 
(BUP, TSB, UPA, Familienhet, FoU og Adm.)
SANKS Karasjok
Stuorraluohkká 34
9730 Karasjok
T 78 96 74 20

Postadresse:
SANKS Karasjok 
Postboks 4
9735 KARASJOK

Voksne :
(VPP):
SANKS Karasjok 
Ávjovárgeaidu 182
9730 Karasjok
78 96 74 30

Postadresse:
SANKS Karasjok
Ávjovárgeaidu 182
9730 Karasjok

Voksne:
(Døgnenhet psykisk helse og avhengighet):
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Karasjok
78 94 74 40

Postadresse:
Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF
v/Finnmarksklinikken
Postboks 1294
9505 Alta

Postadresse Sámi klinihkka:
Sámi klinihkka 
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Karasjok

Sist oppdatert 09.08.2023