Undervisning og formidling

SANKS tilbyr undervisning og formidling som angår samenes psykiske helse, rus og avhengighet. Undervisningen vektlegger hvordan kulturforståelse gir nødvendig innsikt i møte med samiske pasienter.

Formidling er en viktig del av vårt arbeid. Vi har derfor utarbeidet undervisningmateriell som kan benyttes fritt. SANKS kan også tilpasse undervisningen etter deres ønske.

Dersom dere ønsker å bruke SANKS kompetansetjeneste, ber vi dere ta kontakt med Forsknings- og utviklingsavdelingen som videreformidler henvendelsen til potensielle forelesere.

I henvendelsen ber vi dere avklare følgende:

  1. Innholdet til forespørsel; foredrag, undervisning, samarbeid, deltakelse i utvalg, prosjekt etc.
  2. Tema
  3. Dato for oppdraget
  4. Varighet for oppdraget
  5. Sted for oppdraget/digitalt oppdrag
  6. Andre forventninger til SANKS (fagfelt, svarfrist etc.)

Ta kontakt med FoU-enheten

 

Videoforedrag og formidling

    Sist oppdatert 15.02.2024