Videoforedrag fra SANKS

Her samler vi videoforedrag av våre behandlere og forskere.

Elisabeth Gerhardsen (psykologspesialist, SANKS) foredrar om det å snakke om det skammelige: Kulturelt perspektiv på det å fortelle om overgrep, med fokus på samer. Mye av det Gerhardsen snakker om er også generell kunnskap knyttet til kulturelle forhold i møtet med den traumatiserte.

Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 01.06.17.

Del 1

 

Del 2 

 

Om historiske traumer, og hvordan fortidens hendelser fortsatt påvirker og vever seg sammen med nåtiden. Kliniske erfaringer med psykiske spor etter fornorskningen.

Forelesningens innhold:
  • ​Historiske traumer – samisk sammenheng
  • Hvordan fortidens opplevelser fortsatt påvirker
  • Hvordan nåtidens forhold vever seg sammen med fortiden
  • Psykiske spor - kliniske erfaringer

Del 2 

Brukerhistorie ved Piere Bergquist. I denne filmen oppfordrer Piere til åpenhet ved å snakke med noen om man har det vanskelig.

Bli litt bedre kjent med lokaler og arbeidet til Ungdomspsykiatrisk enhet (UPA) ved SANKS Karasjok gjennom korte informasjonsfilmer.  

 
 

Psykologspesialist Elisabeth Gerhardsen: Om minoritetsstress som mange samer opplever, især de som bor utenfor samiske kjerneområder.​

Snakk med noen eller søk hjelp dersom du har det vanskelig, det oppfordrer Erlend Elias og Trine Lise til!​


Sist oppdatert 07.09.2023