Fire måneder foran skjema med nytt sykehusbygg

Drøye to år etter at grunnsteinen ble lagt ned var styret på ny befaring ved det kommende nye sykehuset i Vest-Finnmark. Byggeprosjektet er nå over halvveis, og ligger godt foran tidsplanen.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 27.05.2022
Sist oppdatert 11.04.2024
Bilde av Vivi Brenden Bech og styrelder Lena Nymo Helli sammen med deler av styret under omvisningen i nye Hammerfest sykehus.

Konstituert direktør Vivi Brenden Bech orienterer styreleder Lena Nymo Helli og resten av styret under omvisningen i det nye sykehusbygget. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

- Jeg er imponert over framdriften. Dette vil bli viktig for pasientene og beredskapen i Finnmark, og det er ekstra gledelig å konstatere at vi ligger foran tidsplanen og at vi holder budsjettet, sier styreleder Lena Nymo Helli.
 

55 prosent unnagjort

8. juni er det to år siden daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie la ned grunnsteinen på tomta til det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Samme høst startet grunnarbeidene, og i desember 2021 var siste betongelement på plass. Nå begynner rommene å ta form. Ved sengepostene har veggene fått farge, gulvbelegg er lagt og himling kommer på plass, og i vestibyleområdet begynner servicedesk og kantine å ta form. Det samme gjelder arealer for UiT - Norges arktiske universitet og Hammerfest kommune.

55 prosent av arbeidene ved nye Hammerfest sykehus er nå ferdig, og Finnmarkssykehuset vurderer tidligere igangsetting av prøvedrift. Det betyr i så fall mer tid på å finne forbedringspunkter frem til det nye sykehuset kommer i ordinær drift.

Ved siden av den byggetekniske delen pågår arbeidet med å forberede organisasjonen til å ta det nye bygget i bruk. Nytt bygg og nytt utstyr betyr nye arbeidsformer. Et viktig mål med nye sykehus er å oppnå bedre drift ved å utnytte hensiktsmessige arealer og logistikk, sammen med teknologi.
 

Rustes for fremtiden

Organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen) som nå pågår, er derfor kanskje enda viktigere.

- Det betyr at vi må jobbe på andre måter. Det nye sykehuset er en fantastisk ramme, men det handler også om at vi må omstille oss, sier styreleder Lena Helli Nymo.

Finnmarkssykehusets mål er god kvalitet og pasientbehandling for hele befolkningen i Finnmark. Samtidig blir befolkningen eldre, og det blir færre ressurser til å ta seg av de som blir syke. Løsningen ligger i ny teknologi og nytenkning for å sikre god og rask pasientbehandling, og en god arbeidshverdag.

- Vi må omstille oss til å la behandlere behandle pasienter, og la andre ta seg av det andre. Det at vi bygger nytt sykehus og at vi har nye, flotte bygg i helseforetaket gjør at vi må ha fokus på organisasjonsutviklingsarbeidet. Vi må se hvordan vi kan bruk ressursene best. Det gjelder i hele Finnmark, for vi kan ikke jobbe på en ny måte i det nye sykehuset, men ikke i resten av Finnmark. Vi må omstille oss og ruste oss for fremtiden, sier styrelederen.
 

Vi har alle muligheter til å videreutvikle et fremtidsrettet tilbud for pasienter i Vest Finnmark, og en god arbeidsplass​


OU-prosessen – en nøkkel

Konstituert administrerende direktør Vivi Brenden Bech er også tydelig på forventningene som følger med nytt sykehus. Å jobbe på en bedre og smartere måte er en del av forutsetningen i prosjektet. Også hun er tydelig på at OU-prosessen er en nøkkel for å lykkes med fremtidens mål, og at arbeidet må være ferdig i god tid før vi starter med prøvedriften i nye Hammerfest sykehus, slik at vi får prøvd de nye måtene å jobbe på.

- Det er viktig at vi tenker nytt når vi skal inn i et nytt sykehus. OU-prosessen må skissere de nye arbeidsmåtene som kan sikre at blant annet klinisk personell får bedre tid til pasientene, og at man bruker støttepersonell til alt annet arbeid. Så må vi sikre innovasjon, slik at vi jobber på nye måter for å sikre bedre pasientflyt, bedre kvalitet og bedre ressursutnyttelse, sier hun og fortsetter:

- De nye forutsetningene som at UiT og kommunene er samlokalisert med Finnmarkssykehuset, gir nye muligheter til samarbeid. Vi har alle muligheter til å videreutvikle et fremtidsrettet tilbud for pasienter i Vest Finnmark, og en god arbeidsplass for våre ansatte i det nye sykehuset.
 

Utdanningssykehus

Det nye sykehuset vil i enda større grad enn det gamle-, være et utdanningssykehus. Både sykepleier- og legeutdanningen (Finnmarksmodellen) vil ha egne og spesialtilpassede lokaler til forelesning og praktiske øvelser, samtidig som de er en del av dagliglivet i sykehuset. Erfaringer viser viktigheten av å utdanne helsepersonell lokalt for å sikre rekruttering og stabilitet. Styrelederen mener det er viktig å legge til rette for at flere tar utdanning her fremover, og tror det er viktig for tilfanget av leger og sykepleiere i hele Finnmark.

- En av de store utfordringene er rekruttering; å få riktig kompetanse og å få dem til å bli. Gjennom trepartssamarbeidet har jeg klokkertro på at vi kan få utdannet og dekket mer av behovet, sier Lena Nymo Helli.

Styret deltok etter styremøtet også på omvisning i dagens sykehus for å bli kjent med organisering og løsninger, tilstand og logistikk.
 
(Teksten fortsetter under bildet)

Bilde fra omvisning på dagens sykehus.

Omvisning på dagens sykehus sammen med blant andre avdelingslederne Bjørn Wembstad (t.v.) og Søren Bøvling (i hvitt). Foto: Ida Elise K. Sundby, Finnmarkssykehuset

200 på byggeplass
Tilbake på nye Hammerfest sykehus går arbeidet for fullt. Om lag 200 arbeidere er i sving på byggeplass. Siden januar er alle yttervegger på hovedbygget montert, glassfasader er på plass, støttemur ved tekniske rom mot vest er støpt, og dieseltank for nødstrømaggregater er montert.
Bilde av styret på taket.

Omlag en tredel av energien til det nye sykehuset hentes opp fra havet, like nedenfor bygget. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

 
Inne i bygget har det også skjedd mye, og alt av innvendige vegger er nå på plass, og arbeidet med bølgevoll og ny RV94 er i gang. I løpet av de nærmeste ukene skal det siste av ytterkledning være montert.
 
Nytenkning og innovasjon ligger også på energisiden. Omlag 30 prosent av energien til det nye sykehuset hentes fra havet, like utenfor.​
 
 
 
 
 
 
LES OGSÅ: