Fortsatt behov for utstyr

I slutten av mai sendte Finnmarkssykehuset ned utstyr til Ukraina. Det meste er nå i full bruk på sykehusene eller i fronten.

Malene Nicolaysen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 23.07.2023
Sist oppdatert 11.04.2024

​​Sykepleier Kurt Eriksen har tidligere vært i Ukraina som frivillig. Han dro ned igjen samtidig som utstyret, og er nylig returnert hjem. 

- Jeg måtte ta noen dager på fjellet etter at jeg kom hjem. Bare for å få hentet meg inn litt, forteller Kurt Eriksen. 

Kurt eriksen i Ukraina

Kurt Eriksen i Ukraina. Foto: privat

For denne gangen opplevde Eriksen særlig de psykiske ettervirkningene av over ett år med krig i sivilbefolkningen. Ved fronten lever barn med daglig krigføring, og den psyksiske helsehjelpen er ikke det samme som i Norge. 

- Vi hørte artelleri som ble skutt når vi var i landsbyene nært fronten. Å vokse opp i et sånt område, det er klart det er traumatiserende. Byen jeg var i sist, Bakhmut, har store ødeleggelser, sier Eriksen.

Kuvøse til barnesykehus

​Utstyret ble levert i flere omganger. Den første lasten var Kurt Eriksen selv med å overlevere til barnesykehuset i byen Rava-Ruska som ligger i Lviv oblast. Her ble blant annet en kuvøse, EKG-maskin og en stor mengde forbruksmateriell levert. Den ene kuvøsen ble skadet under transport, men sykehuset skulle selv se om de fant reservedeler. 

- De fikk de to kuvøsee som barneavdelingen i Hammerfest ikke brukte lenger. Deres egen kuvøse var ødelagt for flere uker siden. Det ble de utrolig glade for, og den vil gi håp for de aller minste og de mest sårbare, ​forteller Eriksen.

Ansatte og frivilige på sykehuset i Rava-Ruska etter at kuvøsen var kommet fram. Foto: Kurt Eriksen

Ansatte og frivilige på sykehuset i Rava-Ruska etter at kuvøsen var kommet fram. Foto: Kurt Eriksen

​Resten av utstyret kom noe senere grunnet et stort antikorrupsjonsarbeid som ukrainske myndigheter satt i gang rett etter den første leveransen. Dette betydde at alt av utstyret måtte dokumenteres med både funksjon og mengde, noe som tok tid da utstyret var pakket sammen i ulike esker. Utstyret har så blitt transportert til Kyiv der det ble videre distribuert etter behov. Det meste er blitt levert til byer og områder Øst-Ukraina og sykehus i Kyiv.

Fortsatt behov for mer utstyr

Behovet for elementært medisinsk utstyr er enormt i følge Eriksen. Det er fortsatt et relativt vanlig sykdomsbilde i befolkningen med fødsler, eldreomsorg og andre somatiske sykdommer samtidig som det pågår en storskala krig. 

- Mesteparten av utstyret som blir donert sendes til øst, men det er behov i hele landet. Landet er stort og transport i mellom øst og vest tar lang tid, sier Eriksen.

De ansatte på sykehuset i Rava-Ruska satt stor pris på leveransen fra FInnmarkssykehuset. Foto: Kurt Eriksen

De ansatte på sykehuset i Rava-Ruska satt stor pris på leveransen fra FInnmarkssykehuset. Foto: Kurt Eriksen

​Samtidig er flere av veiene ødelagte etter bombing som gjør at utstyret vi i dag finner i en vanlig ambulanse kan få skader, og det er en voldsom slitasje på utstyret som fraktes i mellom de ulike regionene.

 
- Jeg er evig takknemlig for den jobben som ble gjort av mine kolleger i mai slik at vi fikk levert ned dette utstyret, det er motiverende å se takknemligheten som befolkningen i Ukraina viste meg. Vi må ikke glemme krigen i Ukraina,  avslutter Kurt Eriksen før han gjør seg klar for vakt i akuttmottaket på Hammerfest sykehus. 
Ukrainske veier. Foto: KUrt eriksen

Ukrainske veier. Foto: Kurt Eriksen

Les også

​Medisinsk utstyr til Ukraina