Nå lyses topplederstillingen ved Hammerfest sykehus ut

Prosessen med rekruttering av klinikksjef til Hammerfest sykehus er i gang. Direktøren i Finnmarkssykehuset har som mål at den nye klinikksjefen skal være på plass 1. januar 2022.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 03.08.2021
Sist oppdatert 11.04.2024
Bilde av Siri Tau Ursin under et innlegg i Pasientsikkerhetsuka 2020.
Administrerende direktør Siri Tau Ursin har som mål at ny klinikksjef skal være på plass ved nyttår. Foto. Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

​- Vi har satt lang søknadsfrist på stillingen. Vi er klar over at folk er på ferie. Så er dette en stilling der du må få tid til å tenke deg om, og hvor vi ønsker å nå flest mulig, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin i helseforetaket.

 
Utlysning: Klinikksjef Hammerfest sykehus

Viktig rolle i videreutviklingen

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for Vest-Finnmark og det tredje største sykehuset i Nord-Norge. Sykehuset gir tilbud innenfor akuttmedisin, kirurgi/ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, pediatri, fødeavdeling, barnehabilitering, rus og psykiatri, og er en del av Finnmarkssykehuset HF.

Klinikksjefstillingen er topplederstillingen ved sykehuset. I tillegg til å lede sin egen ledergruppe, sitter klinikksjefen i direktørens ledergruppe. Klinikksjefen vil dermed spille en viktig rolle både i den videre driften av sykehuset, i utviklingen av måten nye Hammerfest sykehus og selve helseforetaket skal drives på i årene fremover.
 
 

Historisk satsing

Finnmarkssykehuset er inne i en historisk satsing på helsetilbudet i Finnmark, med nybygg ved alle sykehus og klinikker. Siden 2018 er nytt sykehus i Kirkenes og nye klinikker i Alta (Klinikk Alta) og Karasjok (Sámi klinihkka) tatt i bruk, samtlige med stedlig ledelse. Nye Hammerfest sykehus, som skal være i drift i 2025, er det fjerde nye byggeprosjektet i Finnmarkssykehuset på få år.

I tillegg arbeider Finnmarkssykehuset kontinuerlig med forbedring av gamle- og utvikling av nye tilbud i spesialisthelsetjenesten i Finnmark, med flere desentraliserte tilbud, etablering av e-klinikker og bruk av ny teknologi.
 
Utlysning Hfest 2 - Foto Eirik Palm.jpg

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for Vest-Finnmark, og et av landsdelens største sykehus. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Avklaring i løpet av høsten

Siri Tau Ursin tror dette er med på å gjøre stillingen ekstra utfordrende og spennende.

​- Du kommer til et foretak og et sykehus med dyktige fagfolk, og skal være med og utvikle et helt nytt sykehus. Så blir du i tillegg del i en trivelig ledergruppe. Og at stillingen er i Finnmark, gjør den enda mer attraktiv, sier direktøren og sikter til slagordet «her betyr du mer».

I tillegg til betydningen knyttet til hver enkelt pasient, beskriver den også hverdagen og mulighetene til ansatte i landets nordligste helseforetak: Mulighet for mer ansvar, til mer innflytelse og til faglig utvikling i en annen grad enn ved store sykehus og helseforetak. 
 
Finnmarkssykehuset har ambisiøse satsinger, og skal også ha en ledende rolle blant de nordnorske helseforetakene når det kommer til utvikling av e-helse.

- Vi venter en avklaring i løpet av høsten, og forhåpentligvis er en ny klinikksjef på plass senest 1. januar.
 

LENKER: