Avgjørelse i tilsynsak

Fødestua ved Klinikk Alta ble i februar 2020 stengt etter en pasienthendelse. Finnmarkssykehuset meldte dette som en alvorlig hendelse til Statens helsetilsyn som oversendte saken til Statsforvalteren i Troms og Finnmark hvor det også kom inn klage fra pasienten via Pasient- og brukerombudet. Statsforvalteren har nå kommet med sin avgjørelse i saken.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 14.07.2021
Sist oppdatert 12.07.2023
Bilde av Klinikk Alta, hovedinngang
Klinikk Alta. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

​​Statsforvalteren konkluderer med at Finnmarkssykehuset HF ikke ga forsvarlig helsehjelp og at foretaket ikke hadde organisert og tilrettelagt for tjenestene godt nok etter omorganiseringen av fødestua.  Det foreligger dermed brudd på spesialisthelsetjenesteloven §2-2, jf. Helsepersonelloven §16 og spesialisthelsetjenesteloven §3-11. Det er ikke grunnlag for å opprette sak mot helsepersonell.

Grundig avgjørelse

Avgjørelsen fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark samsvarer med foretakets vurderinger i tilsvar til Statsforvalteren i august 2020.  

- Vi har lest gjennom den sterke beskrivelsen som pasienten og pårørende opplevde at de sto i, og involvert helsepersonell og ledelse både ved klinikk Alta og på Hammerfest sykehus tar dette på alvor, sier klinikksjef Lena E. Nielsen.

Fødsler ble i den nevnte perioden i 2020 rutet direkte til Hammerfest sykehus slik at fødestua fikk tid til å gå gjennom hendelsen sammen med ledelsen og medisinskfaglig ansvarlig. I etterkant av hendelsen har foretaket gjennomført et systematisk arbeid og gjort flere tiltak, herunder revidering av prosedyrer, systematisk opplæring og forbedring av kommunikasjonslinjer.

-Statsforvalteren beklager lang saksbehandling, samtidig så er avgjørelsen fra Statsforvalteren grundig og i stor grad sammenfallende med vår gjennomgang og vurderinger, fortsetter Nielsen.

Tiltakene som ble gjort etter hendelsen vil sammenfattes i en rapport som overleveres til Statsforvalteren innen 3 måneder. Arbeidet med rapporten starter opp etter ferien. ​​