Legger ned grunnstein for NHS

8. juni legger helse- og omsorgsministeren ned grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 26.02.2020
Sist oppdatert 09.04.2024
En mann og kvinne som poserer for et bilde
Helse- og omsorgsminister Bent Høie legger ned grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus. Her er han sammen med direktør Eva Håheim Pedersen på sykehustomta, høsten 2018.

​Helse- og omsorgsminister Bent Høie har bekreftet at han vil legge ned grunnsteinen til det nye sykehusbygget. Onsdag orienterte administrerende direktør Eva Håheim Pedersen styret i Finnmarkssykehuset. 

Gleder seg

- Vi gleder oss. Dette er en viktig begivenhet for hele Finnmark, og markerer den foreløpig siste- i en lang rekke med tiltak i utviklingen av spesialisthelsetjenesten i nord, og vi er svært glad for at statsråden vil markere dette ved å legge ned grunnsteinen, sier direktøren.

 
Nedleggelsen av grunnsteinen skjer midt på dagen, og det settes opp stortelt i tilfelle ruskevær.
 
 - Alle er velkommen. Vi håper mange finner veien til Rossmolla for å overvære begivenheten, som finner sted den 8. juni - både medarbeidere og andre interesserte, sier Eva Håheim Pedersen.
 
Programmet og oversikt over talere vil bli offentliggjort så snart det er klart.
 
Illustrasjon av inngangsparti til nye Hammerfest sykehus.

Milepel

Idéfasen for nye Hammerfest sykehus ble gjennomført i 2016. Året etter ble tomtevalget gjort, og i 2018 gikk prosjektet over i en konseptfase, hvor arbeidet med utforming og løsninger tok til. Vedtaket om å etablere nye Hammerfest sykehus ble gjort på bakgrunn av rapporten fra dette arbeidet, og høsten 2019 vedtok et enstemmig styre i Finnmarkssykehuset å godkjenne prosjektet. I desember samme år gjorde styret i Helse Nord endelig vedtak

 
Nye Hammerfest sykehus vil ha Vest-Finnmark som opptaksområde, men vil også tilby spesialisttjenester for resten av Finnmark.
 
Nedleggelse av grunnsteinen er en viktig milepel, og markerer samtidig byggestart for det nye sykehuset.

Unikt

Det nye sykehuset er unikt, både når det kommer til utnyttelse av areal og gjennom samarbeidet mellom Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune og UiT – Norges arktiske universitet, som alle skal ha arealer og tilbud i det nye sykehusbygget. I tillegg skal Sykehusapotek Nord inn i det nye sykehuset, med eget utsalg. Finnmarkssykehuset investerer 2,23 milliarder kroner i nytt sykehus. I tillegg kommer investeringene til de øvrige samarbeidspartnerne.

 
Finnmarkssykehuset gjennomfører for tiden det største helseløftet i Finnmark noensinne, med nybygg og nytt utstyr i Kirkenes, Karasjok og Alta, som alle nå er offisielt åpnet og i drift, og Hammerfest, med planlagt byggestart sommeren 2020. Totalt investeres det rundt 4,5 milliarder kroner i utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Finnmark. 
 
I tillegg er det gjort endringer i organiseringen i helseforetaket, hvor Alta og Karasjok har blitt egne klinikker, og det er opprettet flere nye, desentraliserte tilbud i Finnmark.