Slutter som direktør

Eva Håheim Pedersen har meddelt styret at hun ønsker å gå av som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 04.02.2020
Sist oppdatert 01.12.2021
Bilde av styreleder Harald Larssen og administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.
Styreleder Harald Larssen og administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

- Jeg har informert styreleder at jeg ønsker å bli pensjonist fra sommeren 2020. Det er en tid for alt. Jeg blir 66 år til høsten, og nå vil jeg gjøre litt andre ting.  Det har vært utfordrende år, men fantastisk spennende og givende år. Jeg har stortrivdes på jobben sammen med alle de dyktige og dedikerte medarbeiderne i Finnmarkssykehuset, sier Eva Håheim Pedersen.

Eva Håheim Pedersen har vært administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF i tilsammen åtte år, fordelt på to perioder: fra 2007 til 2010 og deretter siden 2016. Hun har også lang erfaring som toppleder i spesialisthelsetjenesten, blant annet som klinikkdirektør i Vestre Viken HF. Men størstedelen av yrkeskarrieren har hun arbeidet i Finnmark, totalt 36 år.

Styreleder Harald Larssen beklager at Eva Håheim Pedersen ønsker å slutte, men sier styret tar avgjørelsen til etterretning, og at det i løpet av kort tid kommer til å starte arbeidet med rekruttering av ny administrerende direktør.

- Jeg hadde gjerne sett at Pedersen hadde fortsatt som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, men jeg har forståelse for avgjørelsen, og er glad for at hun sier fra tidlig. Det er gjort en formidabel jobb i løpet av årene hun har vært direktør, og jeg vil takke henne for innsatsen, sier styrelederen.

- I Finnmark har vi sammen åpnet nye sykehusbygg i Kirkenes, Alta og sist uke i Karasjok, vi har etablert nye klinikker, desentralisert helsetjenester ut til folket, og nå har vi et endelig vedtak om å bygge nytt sykehus for Vest-Finnmark i Hammerfest. Samtidig som dette har skjedd, har vi hatt fokus på ordinær drift og utvikling av tjenestene, så det er utvist en imponerende innsats av direktøren og hennes folk i disse årene, sier Harald Larssen.

Eva Håheim Pedersen vil stå i stillingen til juni 2020.

 

 

 

Kontakt:

Harald Larssen, styreleder – tlf. 958 99 585

Eirik Palm, kommunikasjonssjef -  tlf. 976 19 594