Velger Consto AS som totalentreprenør for nytt sykehusbygg

Selskapet Consto AS blir totalentreprenør for det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Styret har gitt direktøren fullmakt til å sluttføre avtalen og inngå kontrakt.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 25.03.2020
Sist oppdatert 11.04.2024
Tegning av inngangspartiet til nye Hammerfest sykehus.
Entreprenørselskapet ble etter en offentlig utlysning og konkurranse tildelt kontrakt som rådgiver i forprosjektfasen. Avtalen med Consto AS inneholdt en opsjon for totalentreprise, og et enstemmig styre har nå vedtatt å utløse opsjonen. 
 

- Styret forutsetter at helseforetaket holder seg innenfor den fastsatte kostnadsrammen på 2,326 milliarder kroner, og gir direktøren fullmakt til å sluttføre og inngå kontrakt med entreprenøren, sier styreleder Lena Nymo Helli i Finnmarkssykehuset HF.

 
Avtalen innebærer at entreprenøren overtar ansvar og risiko for prosjektering, løsninger og materialer utarbeidet i forprosjektet. Firmaet har god soliditet. Likviditet ble kontrollert ved inngåelsen av forprosjektkontrakten.
 
Nye Hammerfest sykehus er et samarbeid mellom fire parter. I tillegg til Finnmarkssykehuset, er UiT – Norges arktiske universitet, Sykehusapotek Nord og Hammerfest kommune inne i byggeprosjektet. Den totale rammen er 2,878 milliarder kroner, og kostnadene er fordelt etter prosentvis bruk av areal i den nye sykehusbygningen.
 
Planlagt byggestart er 2020, med innflytting i 2025.

 
 
Kontakt:

Lena Nymo Helli, styreleder           - 901 19 286

Eirik Palm, kommunikasjonssjef  -  976 19 594
 
 
Styresak:

 
Tidligere styresaker: