Referansegruppens møte

Den faglige referansegruppen til SANKS har i dag 27. februar møte i Karasjok, der de gjennomgår den nasjonale kompetansetjenestens resultater/aktiviteter fra 2018.

Publisert 27.02.2019
Sist oppdatert 11.04.2024
SANAGA referansajoavku
(f.v) Marit Myrvoll, Ann-Karin Furskognes, Gunn Heatta, Siv Kvernmo, Elen Ravna, Ingrid Jåma, Guri Spillhaug, Geir Sverre Braut, Reidun Boine, Ellen Hoxmark og Lars Lien.

Alle nasjonale kompetansetjenester skal ha en faglig referansegruppe som skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonene i forskrift og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet. I tråd med disse retningslinjene er det også opprettet en referansegruppe for SANKS.

Referansegruppa er et rådgivende organ for SANKS. De skal gi oss råd, veiledning og tilbakemeldinger på hvordan vi arbeider som kompetansetjeneste. Referansegruppa til SANKS har medlemmer i fra forskjellige helseregioner, universitet, samiske institusjoner, samiske forvaltningsområder og brukerrepresentanter.