Rekordmange søkere til spesialutdanning i sykepleie

I år er det hele 64 søknader til utdanningsstillinger innen anestesi, intensiv, operasjon, jordmor- og barnesykepleie.

Malene Nicolaysen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 15.03.2024
Illustrasjonscollage av ansatte
Vi har spesialsykepleiere ved flere av våre enheter i foretaket. Nå venter de på nye kolleger. Foto/collage: Finnmarkssykehuset

Samtidig har vi økt antall utdanningsstillinger i Finnmarkssykehuset fra 15 til 18 stillinger i 2023, i tråd med oppdragsdokumentet.

-Dette er gode nyheter, sier rådgiver for legerekruttering og utdanningsavtaler Evy Christine Adamsen.

Noe også administrerende direktør Ole Hope støtter. 

-Det er nasjonal mangel på spesialsykepleiere, og det at vi får fylt opp plassene våre og sammen med universitetene utdanner nye er veldig bra. Det er et løft for oss i Finnmarkssykehuset, sier Ole Hope. 

I Finnmarkssykehuset kan du ta videreutdanning innen anestesi, intensiv, operasjon og jordmor ved begge sykehusene. I tillegg har vi for tiden utdanningsstillinger innen operasjon og jordmor ved Klinikk Alta, samt at Hammerfest sykehus har utdanningsstillinger innen barnesykepleie.

En utdanningsstilling forutsetter at du har søkt om og fått godkjent studieplass innen valgt spesialitet. Du vil så få dekket 90% av lønna, feriepenger og pensjonsinnskudd av Finnmarkssykehuset i studietiden. I tillegg er det muligheter for reisestipend. 

-Det er veldig gledelig at vi har så mange mulige kandidater i år, og vi ser det er stor sannsynlighet for at vi har 18 studenter klare til oppstart høsten 2024, avslutter Evy Christine Adamsen.

LES MER 

Utdanning i Finnmarkssykehuset