Slik blir tilbudet på klinikk Alta

Altamodellen og arbeidet med desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud vekker interesse utenfor fylkesgrensen. Her er oversikt over hva som faktisk kommer i nye klinikk Alta, og andre desentraliserte tilbud.

Eirik Palm
Publisert 26.01.2019
Sist oppdatert 11.04.2024
Et par menn som står foran en bygning med et skilt
Avdelingsleder Renate Jakobsson og administrerende direktør Eva Håheim Pedersen ved hovedinngangen til nye klinikk Alta.

​- Vi har for lenge siden tatt konsekvensen av utfordringene med store avstander og spredt bosetning, og høsten i år tar vi nye klinikk Alta i bruk. Dette er ett av flere tiltak vi arbeider med for å gjøre det det enklere for pasientene, med kortere reisevei til behandlingsstedet, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

Tidenes satsing

Finnmark har et adskillig større areal enn Danmark, men har færre innbyggere enn Tromsø, med sine 76.375 innbyggere (SSB, 3. kvartal 2018). I tillegg er fylket preget av en svært spredt bosetning og store avstander, noe som gjør Finnmark mer utfordrende enn andre fylker. Dette er også bakgrunnen for arbeidet med et desentralisert tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Finnmarkssykehuset gjennomfører nå den største satsingen i fylket noensinne.

(Teksten fortsetter under bildet)

 

En mann og en kvinne som ser på et papir
Illustrasjonsbilde

I november 2018 åpnet nye Kirkenes sykehus, og senhøsten 2019 åpner Samisk helsepark i Karasjok og nye klinikk Alta, midt i Alta sentrum. I Hammerfest arbeides det med byggingen av et nytt sykehus. Arbeidet med nye Hammerfest sykehus er i en forprosjektfase, og prosjektet er ventet å bli lagt frem i styrene i Finnmarkssykehuset og Helse Nord i løpet av høsten 2019.

Til sammen omfatter dette om lag 50.000 kvadratmeter sykehusbygg til over 4 milliarder kroner.

LES OGSÅ:

Vi er i gang på nye Kirkens sykehus

Bli kvitt angsten på fire dager

De sørger for reisen din

Kortere eller ingen reise

I tillegg åpner Finnmarkssykehuset denne uka dialysesenteret i Lakselv. Her har vi dialyseapparater, slik at pasienter som trenger jevnlig behandling får det i hjemkommunen, eller slipper å ta reisen helt til sykehuset. Finnmarkssykehuset har også inngått intensjonsavtale med Berlevåg kommune om et slikt tilbud. Det vurderes også flere desentraliserte tilbud avhengig av behovet, og e-helse-tilbud i Finnmark  er under utvikling.

LES OGSÅ: Ny milepæl i Alta

Milepælene som er et resultat av mange års jobbing, er mange. Én av disse er at kirurgene ved Finnmarkssykehuset i månedsskiftet januar/februar gjennomfører de første operasjonene innenfor bløtkirurgi ved klinikk Alta.

- Målet er at svært mange vil oppleve kortere reisetid eller ingen reisetid i det hele tatt for å få behandling, fastslår Eva Håheim Pedersen.

Hva du får ved klinikk Alta fra 2019

Finnmarksmodellen og arbeidet med desentraliserte tilbud vekker interesse utenfor fylkesgrensen, og Finnmarkssykehuset får stadig henvendelser fra mediene om tilbudet, og forespørsler om å få se klinikk Alta.

LES OGSÅ: Fakta om Klinikk Alta og psykisk helsevern og rus

Det er også stor interesse for hvilket tilbud som egentlig kommer. Vi har sammenfattet det her:

 • Høresentral m/audiograf
 • Infusjonspoliklinikk
 • Lysbehandling
 • Fotografering av øyebunnen
 • Sengepost 20 senger
 • Fødeenhet 2 fødesenger
 • Røntgen: Konvensjonell røntgen, CT, MR og ultralyd. 24/7-beredskap CT ved hjerneslag
 • 3 private avtalehjemler for psykologspesialister
 • 3 private hjemler for øre/nese/hals-spesialist, øyespesialist og gynekolog.
 • Ambulerende spesialister med fast tilstedeværelse:
  • Allergologi
  • Ortopedi/ortopedi operasjon
  • Gynekologi
  • Pediatri
  • Hus
  • Kirurgi/kirurgisk operasjon
  • Kirurgisk gastrolab
  • Kardiologi
  • Nefrologi
  • Nevrologi
  • Indremedisin

- Fra høsten 2019 er vi i stand til å gjennomføre 20.500 konsultasjoner når vi også tar med røntgen. Målet fra 2020 er imidlertid å øke antallet konsultasjoner til cirka 23.000, røntgentjenester inkludert, sier Eva Håheim Pedersen.

LES OGSÅ:

Slik er responstiden ved hjertestans

629 nye finnmarkinger i 2018