Tilbud om psykisk helsehjelp i forbindelse med Fosen-aksjonen

Helsepersonell fra SANKS er tilstede i Oslo-området, og kan bistå aksjonister eller andre med behov for psykisk helsehjelp. Dette vil være et lavterskeltilbud hvor du kan få samtale med en av våre terapeuter.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 17.10.2023
Illustrasjon av en samtale
Illustrasjonsfoto: colourbox

Fálaldat oažžut psyhkalaš dearvvašvuođaveahki Fosen-akšuvnna geažil​

Tilbudet krever ingen henvisning, men det skrives et journalnotat. Dette notatet kan sendes din fastlege om du ønsker det. 

Ansatte fra SANKS vil være tilgjengelig i tidsrommet fra kl.10.00-20.00 onsdag 11.oktober, og hver dag fram til aksjonen er avsluttet. SANKS oppsøker områdene hvor aksjonistene befinner seg, men det er mulig å avtale andre møtepunkter som på vårt kontor i Storgata 8.  


I forbindelse med aksjonen har SANKS også etablert et lavterskeltilbud for den øvrige samiske befolkningen. Barn og unge kan kontakte oss på telefon 78 96 74 20. Voksne benytter telefon 78 96 74 30 for timebestilling. Tilbudet er gjeldende fram til 10.desember, hvor det vil gjøres en ny vurdering.


Samer fra Sverige eller Finland er også velkommen til å ta kontakt. Tilbudet er særskilt under de pågående demonstrasjonene i Oslo. 

Kontakt

Ta kontakt med våre medarbeidere i Oslo-området eller ring vårt sentralbord på 78 96 74 30 for å be om lavterskelsamtale. 
Samtalene kan gis over nett/telefon eller fysisk i Oslo. Vi tilstreber å tilby samtaler i løpet av 14 dager etter mottatt henvendelse.

SANKS Oslo