Alta ambulanse:

Tre biler i beredskap 24/7

Fra første halvdel av juni vil Finnmarkssykehuset ha tre ambulansebiler i døgnberedskap i Alta, året rundt.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 15.05.2023
Sist oppdatert 11.04.2024
Illustrasjonsbilde av ambulansebil.

Illustrasjonsbilde.

Det skjer etter at fagforeningen Delta og arbeidsgiver har blitt enige om ny turnus. Turnusen som er fremforhandlet er lik turnusen som er etablert i Hammerfest.

​​Trer i kraft i juni

Bilde av Lars Klemets

Lars Klemets.

- Vi har fått til en avtale som er bedre for både oss som ambulansepersonell og for pasientene. Beredskapen er styrket. Det blir en lettere hverdag sammenlignet med en AML-turnus, sier Lars Klemets, tillitsvalgt for Delta ved Alta ambulansestasjon.

Avtalen trer i kraft i juni, og innebærer at den tredje ambulansebilen nå vil være i beredskap også i helgene. Dermed vil Alta ha tre ambulansebiler med personell døgnet rundt, hele året. To av bilene har døgnvakt på stasjon, mens den tredje er dagbil med hjemmeberedskap kveld og natt. Den siste bilen er også i beredskap dersom de to andre er opptatt.

​Ønsket 

Forhandlingene kom i stand etter ønske fra Delta, som har ønsket en turnus lik den som ble innført i Hammerfest tidligere i år. Klinikksjef Trond Carlson er i likhet med Lars Klemets glad for at partene har blitt enige.

- I praksis betyr dette at allerede god beredskap blir enda bedre. Vi utvider nå, slik at vi har tre ambulanser døgnet rundt hele året. Tilbudet gir svært tilfredsstillende beredskap om vi legger aktivitet og befolkningsgrunnlag til grunn. Sammenligner vi oss med andre kommuner, kommer vi godt ut av det. Eksempelvis har vi bedre ambulanseberedskap i Alta på natt, enn Tromsø. Det er svært tilfredsstillende, sier han.​

Avhengig av avtale

Finnmarkssykehuset har jobbet lenge for dette, men har vært avhengig av en avtale med fagforeningene for å komme i mål med foretakets ambisjoner for beredskapen i Alta. Klinikksjefen understreker at beredskapen frem til nå ikke har vært dårlig, men at målet har vært å komme frem til det som nå er løsningen.

Portrettbilde av Trond Carlson.

Trond Carlson.

- Delta som er den fagforeningen som organiserer flest ambulansearbeidere i Norge, har god erfaring med turnuser og lovverket knyttet til arbeidsplaner. Løsningsfokuset har vært forbilledlig og jeg er glad vi klarte å komme i mål med avtalen sammen med Delta. Dette gir oss den beredskapen vi nå lenge har jobbet for, som kommer befolkningen, Alta kommune og omgivelsene til gode, sier Trond Carlson.

Han legger til at turnusen som er fremforhandlet, er tilnærmet lik turnuser ellers i Norge, hvor man har ambulansetjenester.

- Videre er den tilpasset et beredskapsyrke som ambulansetjenesten er. Forhandlingene og løsningen kom som følge av et initiativ fra Delta ved lokal tillitsvalgt, og som sagt, sammen har vi funnet de aller beste løsninger i denne saken. Vi er i likhet med Delta, svært fornøyde med samarbeidet, løsningen og den beredskapen dette endte opp med, sier han.

​Fornøyd

- Vi ønsket dette siden vi ofte har en tøff hverdag, både fysisk og psykisk. Vi har fra før forhandlet bort hjemmevakt, og fått en løsning som gjør at vi får mindre nattekjøring. Med den nye turnusen får vi i tillegg noen dager fri mellom hver vakt, og kan koble ut tankene fra ambulansejobben og rehabilitere oss selv, og vi får økt beredskapen med flere aktive timer på ambulansebilene, fastslår Lars Klemets, som ikke legger skjul på at han er tilfreds.

- Jeg er fornøyd, og tror det kommer til å bli en mye bedre hverdag for oss ambulansearbeidere.  

Fagforbundet, det andre fagforeningen ved Alta ambulansestasjon, var også invitert til forhandlingene, men har ikke ønsket ny turnus. Ansatte som er organisert i Fagforbundet fortsetter dermed med AML-turnus. Dette får ingen betydning for beredskapen.