Diagram, teknisk tegning

Ferdigstilt

Byggeprosjekt: Klinikk Alta

Byggeprosjektet Alta nærsykehus ble ferdigstilt høsten 2019. Klinikk Alta ble formelt åpnet 11. desember 2019.

Klinikk Alta er en av klinikkene i Finnmarkssykehuset, og har egen klinikkledelse. Klinikk Alta representerer den nye organiseringen i Finnmarkssykehuset hvor spesialisthelsetjenestetilbudet for somatikk og spesialisthelsetjenestetilbudet for psykisk helsevern og rus er underlagt samme ledelse. Åpning av Klinikk Alta betyr​ økt dimensjonering og desentralisering av spesialisthelsetjenestene i Vest-Finnmark og Alta​

Klinikk Alta betjener i første rekke pasienter i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa. På somatisk avdeling finner du disse tilbudene: 

 • Høresentral m/audiograf
 • Infusjonspoliklinikk
 • Lysbehandling
 • Fotografering av øyebunnen
 • Sengepost 20 senger
 • Fødeenhet 2 fødesenger
 • Røntgen: Konvensjonell røntgen, CT, MR og ultralyd. 24/7-beredskap CT ved hjerneslag
 • 3 private avtalehjemler for psykologspesialister
 • 3 private hjemler for øre/nese/hals-spesialist, øyespesialist og gynekolog.
 • Ambulerende spesialister med fast tilstedeværelse:
  • Allergologi
  • Ortopedi/ortopedi operasjon
  • Gynekologi
  • Pediatri
  • Hus
  • Kirurgi/kirurgisk operasjon
  • Kirurgisk gastrolab
  • Kardiologi
  • Nefrologi
  • Nevrologi
  • Indremedisin

På avdelingen for psykisk helsevern og rus finner du disse tilbudene:

 • Døgnenhet 
 • VPP 
 • BUP 
 • Læring og mestring 
 • Vurderingsteam rus

 

For mer informasjon om avdelinger, behandlinger og kontaktinfo, les mer her. 

Tidenes helseløft i Finnmarkssykehuset

De siste årene har Finnmarkssykehuset vært gjennom en stor helsesatsing med nye Kirkenes sykehus, klinikk Alta, Sámi klinihkka og sist ut nye Hammerfest sykehus. Til sammen har Finnmarkssykehuset bygget 50.000 kvadratmeter helsebygg. Her finner du en felles tidslinje over alle prosjektene.
Se mer her
Alle byggeprosjekter promoboks.png
  Sist oppdatert 09.04.2024