Ofte stilte spørsmål

Det kan komme mange spørsmål knyttet til nytt sykehus. Her har vi samlet noen av de mest stilte.

Parkering

Det er Hammerfest kommune som bygger det nye parkeringshuset for sykehuset. Priser for parkering vil komme fra kommunen når dette er klart. 

Det er fire etasjer og totalt 362 parkeringsplasser. Det blir sykkelparkering inne i bygget. 

Det blir laddere for el-biler inne i parkeringshuset, og to lynladdere på utsiden.

Det er ikke avklart enda. 

Om bygget

Det blir kantine med kioskutsalg i det nye sykehuset. Denne vil du finne rett fram når du kommer inn hovedinngangen. Hvem som skal drive kantina ov hvilke åpningstider det blir er ikke avklart enda.

Det nye bygget blir større enn dagens sykehus, får større fleksibilitet og lavere energiforbruk. Sykehusbygget blir fire etasjer høyt og 33.162,6 kvadratmeter stort. 26 162.6 av disse kvadratmeterne er sykehuset, resten går til UiT og Hammerfest kommune. Til sammenlikning er dagens sykehus 23.000 kvadratmeter.

Styret i Finnmarkssykehuset godkjente i desember 2023 kostnadsramme for helipad ved nye Hammerfest sykehus. Helipaden vil plasseres på samme side av bygget som akuttmottaket, og det bygges en transportkorridor inn til mottaket. 

AW101 vil lande kunne lande ved helipaden. 

Les nyhetssak om dette her

Det blir støy. Det blir gjort støymålinger og analyser før byggearbeidet starter. Det er planlagt støytiltak i form av ekstra vinduslag på fasaden som er støyutsatt.

Det blir ikke lekeplass utenfor NHS. Det skyldes plasseringen og at det kan være ganske værhardt til tider der. Kunstprosjektet har engasjert kunstner Inger Utsi for å designe uteområdet ved kafeen og det vil bli muligheter for å leke der, selv om det ikke vil være klassiske lekeapparater.  

Ja, alt dette ble utredet godt tidlig i prosjektet. Kjelleretasjen er bygget på kote 3, som betyr tre meter over gjennomsnittlig flomål. I tillegg er bølgevollen på framsiden av bygget mot sjø laget for å kunne skjerme for tusenårsbølge.

Nei. De fleste offentlige bygg som bygges i dag søker om dispensasjon fra å bygge tilfluktsrom. Den nasjonale dispensasjonsregelen har vært siden 1998, og det er derfor ikke bygget tilfluktsrom i noen av de nye byggene i Finnmarkssykehuset. 

Inne i bygget

Det meste kjøpes inn nytt. Noe utstyr blir med fra det gamle sykehuset, men det gjøres en større investering særlig i medisinsk utstyr. Avdelingene går gjennom sitt utstyr og ser på hva som skal gjenbrukes. 

Ja, de fleste avdelingene har enkeltrom med eget bad. Det er et fåtall rom hvor det er mulig å ha to senger. I tillegg er det satt inn senger på rommene på fødeavdelingen og barneavdelingen hvor partner/foresatte kan sove sammen. 

Ja, det er satt et eget kunstutvalg for Finnmarkssykehuset sin del av bygget. Kunsten fra det gamle sykehuset blir ikke med ned, noe av de eldre kunstverkene er ikke mulig å flytte på. 

Du kan lese mer om kunsten her. 

For pasienter

Avdelingene flytter gradvis inn i bygget fra sommeren og ut over neste halvår. Pasienter som skal til avdelinger som er flyttet vil få beskjed om må møte på det nye sykehuset. I perioder kan det være noen pasienter som må møte på det nye, og noen som må møte på det gamle sykehuset. 

I innkallingsbrevet ditt vil det stå hvor du skal møte. 

Ja. Busstoppet til nye Hammerfest sykehus vil være utenfor hovedinngangen. Både bybusser og regionale busser vil gå innom dette busstoppet på sine ruter. 

Sist oppdatert 08.05.2024