Tidslinje for NHS

Å bygge nytt sykehus er en lang prosess. Her har vi samlet de viktige milepælene siden starten på idèfasen i 2015.

Tidslinje

81% ferdigstilt

Fremdriften i byggingen av det nye sykehuset for Vest-Finnmark har vært så god at Finnmarkssykehuset vurderer å ta deler av bygget i bruk om mindre enn et år.

Nye Hammerfest sykehus
Les mer her

Landingsplass for helikopter

Finnmarkssykehuset ble i statsbudsjettet tildelt 94,6 millioner kroner til planlegging og bygging av landingsplass for helikopter ved nye Hammerfest sykehus.

AW101
Les mer her

November 2022

Bygget er nå 75 % ferdigstilt, hele 4-6 måneder foran skjema.

Tett bygg 29.april 2022

Bygget er nå lukket og tett. Det ble feiret på byggeplassen med kranselag og taler fra Consto, Hammerfest sykehus, UiT og Hammerfest kommune.

Bilde av 200 arbeidere samlet i vestibylen.

10.desember 2021: Siste betongelement er nå på plass

1.003 trailerlass med betongelementer fra Alta har gått over Sennalandet til Hammerfest. Det siste elementet er nå løftet på plass.

Bilde av nye Hammerfest sykehus sett fra Fuglenesbukta.
Les nyhetssaken her

1.september 2021: Prosjektsjef ansatt

Espen Hansen er på plass som prosjektsjef for NHS. Han skal sammen med prosjektleder for OU Violet Karoliussen drive prosessen videre.

Les egen nyhetssak

Sykehusbygget reiser seg

Bilde fra byggeplassen
Se fremdriften her

7.september 2020: Byggestart

Nå er vi virkelig i gang, og byggingen er startet.

Bilde fra byggeplassen
Les egen nyhetssak her

7.august 2020: Tomta klargjøres

Arbeidet er i gang! Tomta klargjøres før byggestart.

8. juni 2020: Nedleggelse av grunnsten

Grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus er lagt ned på tomta i Rossmollbukta. Grunnsteinen vil ligge nedfelt i gulvet i vestibylen på det nye sykehuset.

Bent Høie og tidligere direktør Eva Håheim Pedersen
Se egen nyhetssak

2020: Consto AS blir totalentreprenør

Selskapet Consto AS blir totalentreprenør for det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Styret har gitt direktøren fullmakt til å sluttføre avtalen og inngå kontrakt.

Se egen nyhetssak

30.desember 2019: Styret i Helse Nord godkjenner byggestart

Styret i Helse Nord RHF gjør endelig vedtak om å godkjenne prosjektet og byggestart.

Se egen styresak fra Helse Nord

26.september 2019: Styret vedtar bygging av nye Hammerfest sykehus

Prosjektet er grunding gjennomarbeidet og et enstemming styre gjør et endelig vedtak om bygging av nytt sykehus på Rossmolla.

Illustrasjon av nye Hammerfest sykehus i fugleperspektiv.
https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ja-til-nye-hammerfest-sykehus

2019: Forprosjekfasen avsluttes

Se forprosjektrapport

Etasjeplan

I forprosjektrapporten legges endelig etasjeplan frem. NHS bygges med fire etasjer og i tilegg en underetasje.

Etasjeplan for nye Hammerfest sykehus.
Se egen faktasak

2018: Oppstrart av forprosjektet

I august 2018 er representanter fra Finnmarkssykehust, Hammerfest kommune, Sykehusbygg HF og Universitetet i Tromsø (UiT) samlet for oppstart av NHS.

Se egen nyhetssak

2018: Forprosjektfasen

Konseptfasen er tilbakelagt og styret vedtar at prosjektet er klar for neste fase.

Se egen nyhetssak

2018: Konseptfasen avsluttes

Se egen rapport her

2017: Tomtevalg

Styret ved Finnmarkssykehuset vedtar bygging av nye Hammerfest sykehus på ny tomt ved Rossmolla på Fuglenes. På bildet ser du tidligere administrerende direktør Eva Håheim Pedersen og helseminister Bent Høie på nye tomta på Rossmolla.

Bilde av Bent Høie og Eva Håheim Pedersen
Les rapporten fra tomtevalget og egen styresak her

2017: Koseptfasen starter

Nye Hammerfest sykehus befinner seg nå ved prosjektinnramming og oppstart for konseptfasen.

2016: Idéfasen gjennomføres og avsluttes

Les rapporten her

2015: Styret vedtar igangsettelse av idèfasen til NHS

Sist oppdatert 11.04.2023