Bilde av sami klinihkka

Ferdigstilt

Byggeprosjekt: Sámi klinihkka

Sámi klinihkka ble formelt åpnet januar 2020 og samler spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til den samiske befolkningen. Det er etablert to avdelinger, somatisk og psykisk helsevern og rus. Klinikken ble etablet for å styrke helsetilbudet til den samiske befolkningen på bakgrunn av oppdrag fra Nasjonal helse-og sykehusplan.

 Spesialistlegesenteret i Karasjok har i dag en hudspesialist, en indremedisiner, høresentral og laboratorietjenester. I tillegg har vi et tilbud innenfor ambulante tjenester; skjellettrøntgen, øre-nese-hals-spesialist, revmatolog, gynekolog og barnelege. Tilbudet er primært til samiske pasienter og pasienter fra de fem kommunene i samisk språkområde (Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby).

SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter, psykisk helsevern og rus – i Karasjok har kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern og rusbehandling for hele den samiske befolkningen i Norge og psykiatriske funksjoner for alle i Midt-Finnmark. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset.

Tidenes helseløft i Finnmarkssykehuset

De siste årene har Finnmarkssykehuset vært gjennom en stor helsesatsing med nye Kirkenes sykehus, klinikk Alta, Sámi klinihkka og sist ut nye Hammerfest sykehus. Til sammen har Finnmarkssykehuset bygget 50.000 kvadratmeter helsebygg. Her finner du en felles tidslinje over alle prosjektene.
Se mer her
Alle byggeprosjekter promoboks.png
 • 24. januar 2020
  Klart for offisiell åpning av Sámi klinihkka

  Tirsdag 28. januar er en merkedag for samiske pasienter. Samisk språk og kultur står i fokus når nye, avanserte helsetjenester bygges.

 • En mann som står foran en bygning med en traktor i bakgrunnen
  28. juni 2019
  Ny klinikksjef

  Amund Peder Teigmo er ansatt som klinikksjef i Sámi Klinihkka.

 • Den samiske kompetansen er i dag ikke en del av foretaksleden i Finnmarkssykehuset HF, fastslår Eva Hååheim Pedersen. Det ønsker
  24. april 2019
  Navnet blir Sámi Klinihkka

  Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen ønsker å løfte samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset ved å etablere en egen, samisk klinikk. Klinikken skal være direkte underlagt direktøren.

Sist oppdatert 17.04.2023