Bilde av sami klinihkka

Ferdigstilt

Byggeprosjekt: Sámi klinihkka

Sámi klinihkka ble formelt åpnet januar 2020 og samler spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til den samiske befolkningen. Det er etablert to avdelinger, somatisk og psykisk helsevern og rus. Klinikken ble etablet for å styrke helsetilbudet til den samiske befolkningen på bakgrunn av oppdrag fra Nasjonal helse-og sykehusplan.

 Spesialistlegesenteret i Karasjok har i dag en hudspesialist, en indremedisiner, høresentral og laboratorietjenester. I tillegg har vi et tilbud innenfor ambulante tjenester; skjellettrøntgen, øre-nese-hals-spesialist, revmatolog, gynekolog og barnelege. Tilbudet er primært til samiske pasienter og pasienter fra de fem kommunene i samisk språkområde (Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby).

SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter, psykisk helsevern og rus – i Karasjok har kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern og rusbehandling for hele den samiske befolkningen i Norge og psykiatriske funksjoner for alle i Midt-Finnmark. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset.

Tidenes helseløft i Finnmarkssykehuset

De siste årene har Finnmarkssykehuset vært gjennom en stor helsesatsing med nye Kirkenes sykehus, klinikk Alta, Sámi klinihkka og sist ut nye Hammerfest sykehus. Til sammen har Finnmarkssykehuset bygget 50.000 kvadratmeter helsebygg. Her finner du en felles tidslinje over alle prosjektene.
Se mer her
Alle byggeprosjekter promoboks.png
    Sist oppdatert 17.04.2023