Bilde av styret i Finnmarkssykehuset.

Styret i Finnmarkssykehuset

Utviklingen og forvaltningen av foretaket hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter.

Les styreinstruksen (pdf)

Opptak av alle styremøtene finner du på vår Youtube-kanal

Det sittende styret er oppnevnt for perioden 26. mars 2022 til mars 2024.

Et nærbilde av en mann som smiler

Administrerende direktør i Norway Health Tech. Fra Målselv i Troms, men bor i Nittedal. 

En person med blondt hår

Administrerende direktør i Hammerfest Energi. Bor i Hammerfest. 

En mann med briller

Gunn Haetta

Styremedlem

gheatta@gmail.com 41 12 05 46

Arbeider som sosionom. Bor i Kautokeino. 

En mann med briller

Prosjektdirektør samhandling og brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF. Bor i Oslo. 

En mann med briller

Sveinung Eikeland

Styremedlem

sveinung.eikeland@uit.no​ 97 09 40 32

Jobber som sosiolog ved UiT - Norges arktiske universitet. Bor i Alta. 

En mann med briller

Jobber som spesialrådgiver i Sykehusinnkjøp HF. Bor i Nesseby. 

Jobber som fastlege i Sør-Varanger kommnune. Bor i Kirkenes. 

Evy Fjellstad

Ansattvalgte styremedlem

evy.fjellstad@finnmarkssykehuset.no 90 94 16 86

Intensivsykepleier og foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleieforbud. Bor i Hammerfest. 

En mann som smiler til kameraet

Frank Pleym Stokvold

Ansattvalgte styremedlem

frank.pleym.stokvold@finnmarkssykehuset.no 95 97 00 07

Ambulansearbeider og foretakstillitsvalgt for Fagforbundet. Bor i Vadsø. 

En mann med skjegg

Thoralf Enge

Ansattvalgt styremedlem

thoralf.enge@finnmarkssykehuset.no​ 90 03 76 32

Overlege og foretakstillitsvalgt for Den Norske legeforening. Bor i Hammerfest.

En mann som smiler til kameraet

Odd Torbjørnsen

Ansattvalgt styremedlem

odd.torbjornsen@finnmarkssykehuset.no​ 97 95 95 00

Overingeniør og Foretakstillitsvalgt for NITO. Bor i Kirkenes.

 Observatør med møte- og talerett 

En mann med skjegg og briller

Kjell Magne Johansen​

Leder for brukerutvalget

kjellmagnejohansen@hotmail.com 47 01 36 63


Varamedlemmer for ansattevalgte

 1. Evy Christine Adamnsen, Norsk sykepleierforbund, Personal og administrasjon
 2. Mona Victoria Lindseth, Fagforbundet, Sámi klinihkka
 3. Marit Vidringstad, Den Norske Legeforening, Hammerfest sykehus
 4. Mariann Smith-Novik, Norsk Psykologforening, Klinikk Alta

Tidligere styresaker finner du i linken under. 

Styremøter 2023

 • Styremøte
  Velkommen til styremøte i Finnmarkssykehuset HF
  Styremøte
  21.
  desember
  2023
Sist oppdatert 03.09.2023