Styresaker

Her er styresakene for de siste fire årene.

2024 

Styresakene for 2024 legges ut etter hvert som møtene nærmer seg. Protokoller legges ut etter endt styremøte. 

          

          2023 

                    2022 

                             2021

                              

                                     Tidligere år 

                                     For eldre styresaker gå til arkivet. 

                                     Sist oppdatert 27.12.2023