Styret i Finnmarkssykehuset

Utviklingen og forvaltningen av foretaket hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter.

Les styreinstruksen (pdf)

Det sittende styret er oppnevnt for perioden 26. mars 2022 til mars 2024.

Et nærbilde av en mann som smiler

Administrerende direktør i Norway Health Tech. Fra Målselv i Troms, men bor i Nittedal. 

En mann med briller

Gunn Haetta

Styremedlem

gheatta@gmail.com 41 12 05 46

Arbeider som sosionom. Bor i Kautokeino. 

En mann med briller

Andreas Moan

Nestleder og styremedlem

andreas.moan@helse-sorost.no 95 05 54 41

Prosjektdirektør samhandling og brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF. Bor i Oslo. 

Gunnar Alskog

Styremedlem

gunnar@alskogconsult.no 40639929

Jobber som daglig leder ved Alskog Consult AS. Bor i Tromsø.

En mann med briller

Jobber som spesialrådgiver i Sykehusinnkjøp HF. Bor i Nesseby. 

Jobber som fastlege i Sør-Varanger kommnune. Bor i Kirkenes. 

Line Krane

Styremedlem

line.krane@stami.no 41506441

Jobber som forsker, arbeidspsykologi og fysiologi ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Bor i Tromsø.

Evy Fjellstad

Ansattvalgte styremedlem

evy.fjellstad@finnmarkssykehuset.no 90 94 16 86

Intensivsykepleier og foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleieforbud. Bor i Hammerfest. 

En mann som smiler til kameraet

Frank Pleym Stokvold

Ansattvalgte styremedlem

frank.pleym.stokvold@finnmarkssykehuset.no 95 97 00 07

Ambulansearbeider og foretakstillitsvalgt for Fagforbundet. Bor i Vadsø. 

En mann med skjegg

Thoralf Enge

Ansattvalgt styremedlem

thoralf.enge@finnmarkssykehuset.no​ 90 03 76 32

Overlege og foretakstillitsvalgt for Den Norske legeforening. Bor i Hammerfest.

En mann som smiler til kameraet

Odd Torbjørnsen

Ansattvalgt styremedlem

odd.torbjornsen@finnmarkssykehuset.no​ 97 95 95 00

Overingeniør og Foretakstillitsvalgt for NITO. Bor i Kirkenes.

 Observatør med møte- og talerett 

En mann med skjegg og briller

Kjell Magne Johansen​

Leder for brukerutvalget

kjellmagnejohansen@hotmail.com 47 01 36 63


Varamedlemmer for ansattevalgte

 1. Evy Christine Adamnsen, Norsk sykepleierforbund, Personal og administrasjon
 2. Mona Victoria Lindseth, Fagforbundet, Sámi klinihkka
 3. Marit Vidringstad, Den Norske Legeforening, Hammerfest sykehus
 4. Mariann Smith-Novik, Norsk Psykologforening, Klinikk Alta

Alle styremøtene i Finnmarkssykehuset direktestrømmes via vår Youtube-kanal. Opptakene blir liggende ute offentlig èn uke etter avholdt styremøte. Opptakene lagres så på intern server inntil 1 år, og media eller ansatte som ønsker kan søke innsyn i disse etter at opptakene er tatt ned fra Youtube. 

Opptakene finner du på Youtube her

Kommende styremøter

 • Styremøte
  Velkommen til styremøte i Finnmarkssykehuset HF.
  Styremøte
  18.
  juni
  2024
 • Styremøte
  Velkommen til styremøte i Finnmarkssykehuset HF.
  Styremøte
  27.
  august
  2024
 • Styremøte
  Velkommen til styremøte i Finnmarkssykehuset HF.
  Styremøte
  25.
  september
  2024
Sist oppdatert 30.05.2024