Reisepolicy

Karasjok

Til og fra Hammerfest sykehus

Pasientreisers politikk:
Primært rutebuss. Sekundært egen bil eller drosje.

216,5 km, ca 3 timer med bil. Kjøring vinterstid kan være utfordrende med fjellovergang og uværsutsatte strekninger.
Veier kan være stengte/kolonnekjørte – se trafikkmeldinger

 

Reise til/fraTransportmiddel
HammerfestPrimært rutebuss.
Sekundært egen bil eller drosje
KirkenesPrimært egen bil
Sekundært rutebuss eller drosje
Tromsø/OsloPrimært rutebuss til/fra Lakselv og rimeligste fly til/fra Tromsø/Oslo
Sekundært egen bil eller drosje til/fra Lakselv
Sist oppdatert 26.09.2016