Rettigheter ved fristbrudd

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

g_b6b844a1_4410_47fb_b86b_3fb4173ad10b

 

Sist oppdatert 18.04.2023