Pasientkurs

Å flytte fra foreldrehjemmet

Dette er et todagers-kurs for deg som er forelder eller foresatt til personer fra og med 12 år som har funksjonshindringer.

29.
oktober
2024
2 dager
 1. 29. okt. 2024, 09:00 - 15:00
 2. 30. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 29. okt. 2024, 09:00 - 15:00
 2. 30. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Arrangør

Fastlege må henvise til HABU/ HAVO for deltakelse på lærings- og mestringskurs. Det vil si at foresatte henvises til pårørendekurs i pasientens navn.

Hvorfor delta på kurs

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.
 

Innhold i kurset

På kurset møter du erfarne fagfolk som foreleser om ulike tema. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og deler egne erfaringer. På denne måten kan dere lære av hverandre, og slik vil du få best mulig utbytte av vår læring- og mestringstilbud.

Temaer kurset tar for seg:

 • Hvordan og når starte prosessen med å flytte i egen bolig?
 • Diagnoser - Utviklingshemming – forståelsesvansker
 • Kropp og pubertet utvikling til ung voksen
 • Samarbeid om god helse
 • Samtykke /beslutningsstøtte/verge Statsforvalteren
 • Opplæring i videregående skole og arbeid
 • Økonomiske støtteordninger, Husbank, Tilskuddsordninger
 • Kommunale helse- og omsorgstjenester – hvilke rettigheter har vi?
 • Erfaring fra en pårørende etter flytteprosessen
 • Individuell plan, som grunnlag for prosessen med å flytte hjemmefra
 • Pårørendeveilederen, film fra Helsedirektoratet

Overnatting og reise

Reise- og opphold dekkes i henhold til regulativ for pasientreiser. 

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter for reise - og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehusene. Du kan lese mer om dette ved å klikke her: 
 
Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Kontakt

Andre datoer

 1. Passert
  15.
  februar
  2024
  2 dager
  Å flytte fra foreldrehjemmet