Preste- og samtaletjenesten, Hammerfest sykehus

Sykehuset har egen preste- og samtaletjeneste. Dette er et tilbud til pasienter, pårørende og ansatte.

Pasienter, pårørende og ansatte kan ved ønske og behov få møte med preste- og samtaletjenesten. Preste- og samtaletjenesten består av sykehusprest Karen Lorentzen.

Sykehuset har avtale med byens prester. De kan tilkalles til tjenester som ikke kan vente, når sykehuspresten er forhindret fra å komme. Ring alltid preste- og samtaletjenesten først.

Bilde av sykehusprest

Karen er vigslet prest med flere tilleggsutdanninger, blant annet innen sjelesorg og samtale på sykehus. 

Samtale

Sykdom og usikkerhet omkring helse og egen framtid berører dype og grunnleggende livsverdier i oss. Det er ikke en forutsetning at man deler kirkens tro for å få et møte med presten. Utgangspunktet for en samtale kan være når du trenger noen som kan lytte, når du er i en vanskelig livssituasjon, når du vil dele spørsmål som ligger deg på hjertet. Presten skal la samtalen foregå ut fra samtalepartneren sine forutsetninger. Presten har taushetsplikt, og samtalen blir ikke referert videre til noen eller skrevet ned i journaler.

Kirkelige handlinger

Sykehuspresten forretter kirkelige handlinger som dåp, nattverd og skriftemål, gudstjenester og andakter, vielse, syning, minnestund og gravferd.  Presten kan sammen med familien medvirke ved en andaktsstund eller samvær kort tid etter et dødsfall, før den døde legges i kiste.

Ulykker og katastrofer

En viktig del av preste- og samtaletjenestens arbeid er støtte og hjelp til pasienter og pårørende ved ulykker og sykdom. Det gjelder både de "små" ulykker som ikke kommer i media, og større ulykker og katastrofer.

Tverrfaglig samarbeid

Preste- og samtaletjenesten skal være en ressurs og samarbeidspartner for andre faggrupper ved sykehuset. Tverrfaglig samarbeid skjer ved undervisning, veiledning, samtaler. 

Andre tros- og livssynssamfunn

Pasienter som tilhører andre religioner eller livssyn enn Den norske kirke skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det.
Preste- og samtaletjenesten kan hjelpe til å formidle slik kontakt. 

På Hammerfest sykehus er det et eget bønnerom for muslimske pasienter og ansatte. Spør personalet om hvor dette ligger. 

Hvordan få kontakt med sykehuspresten

Sykehuspresten går ikke ubedt inn på sykerommene. Personalet kan hjelpe til med å formidle kontakt med presten. Du kan også selv kontakte presten på telefon, på kontoret eller på e-post.

 

Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte. Det er alltid åpent. Her kan du finne ro til ettertanke. Kapellet har piano, og i rommet utenfor finnes aktuell litteratur, salmebøker og bibler.

Kapellet er åpent for alle, uavhengig av tro eller livssyn.

Kapellet ligger på grunnplanet i sykehuset, til venstre når du har passert kafeteriaen. Følg skiltene.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Sykehuspresten
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest

Slik finner du fram

Oppmøtested

Presten har kontor i 2. etasje i fløy Ø
En parkeringsplass foran en bygning

Hammerfest sykehus

Sykehusveien 35

9601 Hammerfest

​Hammerfest bussterminal ligger i Hammerfest sentrum, 2,5 kilometer fra Hammerfest sykehus. 

​For busstider se Snelandia sin reiseplanlegger. ​

 

Det går minibuss mellom hovedinngangen på sykehuset og hurtigbåtkaia i Hammerfest sentrum som korresponderer med VargsundXpressen til og fra Alta mandag til fredag.

Busstoppet Fuglenes veikryss ligger 300 meter fra sykehuset. Bruk Snelandia sin reiseplanlegger ​for oppdaterte busstider. 

All parkering på sykehusområdet skal foregå på oppmerkede og skiltede plasser.

Parkeringsavgiften er som følger:

  • Ved registrert parkering opptil 1 dag: kr 25,-
  • Ved registrert parkering på 1 uke (5 dager):  kr 100,-
  • Ved registrert parkering på 1 mnd:  kr 350,-

Betaling via app (easypark) eller automat. Dette gjelder også for El-biler.

Betaling i tidsrommet 07:50-21:00 på hverdager. Helger er gratis. 

Les mer om parkeringsløsningen her

 

Reserverte p-plasser

Det er reservert fire plasser ved hovedinngangen for pasientgruppe kreftinfusjon. Parkeringskort for disse plassene hentes i resepsjonen. Det er ikke fri parkering.

 

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten