VPP Hammerfest

Voksenpsykiatrisk poliklinikk med rusteam. Opptaksområde: Hammerfest, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp.

Poliklinikk

Behandlingstilbud

Voksenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer med psykiske lidelser etter henvisning fra fastlege eller fra lege på sykehus. Vi er et tilbud til personer over 18 år.

Våre behandlere er psykiatere/ass.leger, psykiatriske sykepleiere, kliniske sosionomer/sosionomer og psykologspesialister/psykologer. Vårt kliniske støttepersonell som er våre sekretærer er som oftest de som du treffer når du henvender deg i vår resepsjon eller hvis du ringer til oss.

Alle henvisninger blir vurdert i inntaksteamet. Det gjøres en vurdering etter pasientrettighetsloven, både i forhold til rett til helsehjelp og ventetid.

Spesielle forhold ved henvisning

Henvisninger sendes elektronisk eller på papir

Ekstern veiledning / undervisning

Vi gir veiledning til samarbeidspartnere på forespørsel, samt undervisning i forhold til relevante tema om psykiatriske problemstillinger.

Henvisningsveileder

Rusteam

Behandlingstilbud

Rusteamet er en del av VPP Hammerfest, og skal primært ha fokus på rusproblematikken, samt psykiske lidelser som ofte er følgeproblematikk ved alvorlige ruslidelser.

Rusteamets målgruppe er ungdom fra 18 år, ingen øvrig aldersgrense.

Ungdom i krise kan henvende seg direkte til rusteamet, henvisning innhentes da senere hos fastlege. Rusteamet jobber også forebyggende ut mot skoler og lokalsamfunn

Spesielle forhold ved henvisning

Henvisning sendes elektronisk eller på papir

Ekstern veiledning / undervisning

Vi gir veiledning til samarbeidspartnere på forhånd, samt undervisning i forhold til relevante tema og problemstillinger

Kontakt

Telefon

Telefaks: 78 42 14 90

Postadresse

Finnmarkssykehuset
VPP Hammerfest
Sykehusveien 28
9601 Hammerfest

Slik finner du fram

Oppmøtested

VPP Hammerfest ligger sammen med BUP i et eget bygg vis a vis hovedinngangen til sykehuset.
Henvendelser i resepsjonen innenfor hovedinngangen

BUP og VPP Hammerfest

Sykehusveien 28

9601 Hammerfest

En by ved siden av en vannmasse

Nye Hammerfest sykehus

Kransvikveien 35

9600 Hammerfest

All parkering på sykehusområdet skal foregå på oppmerkede og skiltede plasser.

Parkeringsavgiften er som følger:

  • Ved registrert parkering opptil 1 dag: kr 25,-
  • Ved registrert parkering på 1 uke (5 dager):  kr 100,-
  • Ved registrert parkering på 1 mnd:  kr 350,-

Betaling via app (easypark) eller automat. Dette gjelder også for El-biler.

Betaling i tidsrommet 07:50-21:00 på hverdager. Helger er gratis. 

Les mer om parkeringsløsningen her

 

Reserverte p-plasser

Det er reservert fire plasser ved hovedinngangen for pasientgruppe kreftinfusjon. Parkeringskort for disse plassene hentes i resepsjonen. Det er ikke fri parkering.

 

Det går minibuss mellom hovedinngangen på sykehuset og hurtigbåtkaia i Hammerfest sentrum som korresponderer med VargsundXpressen til og fra Alta mandag til fredag.

Busstoppet Fuglenes veikryss ligger 300 meter fra sykehuset. Bruk Snelandia sin reiseplanlegger ​for oppdaterte busstider. 

​Hammerfest bussterminal ligger i Hammerfest sentrum, 2,5 kilometer fra Hammerfest sykehus. 

​For busstider se Snelandia sin reiseplanlegger. ​

 

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten