Ambulant team Midt / Øst

Ambulant team tilbyr ambulante og familiebaserte tiltak til barn i alderen 6–18 år i kommunene i Midt- og Øst-Finnmark.

En huske satt i snøen
 

Teamet gir behandling og veiledning hjemme hos familier, i skolen og i barnas nærmiljø. Dette tilbudet er for barn som trenger tettere oppfølgning enn det som kan gis poliklinisk og der døgnopphold ved institusjon ikke er nødvendig. Behandlingsteamet består av en psykolog, fagkonsulent og miljøterapeuter.   

Hovedoppgaven til ambulant team er å fungere som et tiltak under BUP Karasjok og Kirkenes. Teamet fungerer som en ekstra ressurs BUP kan benytte seg av i krevende saker. Hovedansvarlig saksbehandler rekrutterer Ambulant team etter skriftlig søknad/redegjørelse som overleveres teamet. Henvisninger sendes til poliklinikkene i Karasjok eller Kirkenes. Her gjøres det en utredning og poliklinikkene vurderer om tilbudet fra det ambulante teamet vil kunne være et egnet tiltak.

Kontakt

Postadresse

Finnmarkssykehuset SANKS
Ambulant team Midt-Øst
Helsestien 34
9845 Tana