BUP Karasjok (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk tilbyr hjelp i form av utredning og behandling til barn og unge under 18 år.

En huske satt i snøen

Husker utenfor SANKS Karasjok

BUP er et helsetilbud for barn og unge som opplever problemer som kan skape vantrivsel og/eller vanskeligheter i hverdagen. Det kan være:

  • Problematisk eller avvikende adferd
  • Forsinket eller påfallende utvikling
  • Lærevansker
  • Tristhet/ isolasjon/ depresjon
  • Angst, Sinne/aggresjon
  • Spiseforstyrrelse
  • Psykoseproblematikk/ traumer
  • Rusmisbruk

Hvordan få hjelp?

Barn og deres familier som har behov for hjelp kan få henvisning gjennom lege, psykolog eller barnevernet. Barn og unge som opplever at de har det vanskelig kan selv ta direkte kontakt med BUP. Det kan også andre som har bekymringer i forhold til barn: eks. barnehageansatte, foreldre, lærere.

Hvordan foregår behandling

Barn og unge som henvises til BUP får en ansvarlig terapeut som kartlegger og koordinerer behovet for utredning på bakgrunn av problemstillingen det søkes helsehjelp for. Ofte arbeider faggrupper tverrfaglig. Faggrupper som jobber ved BUP er psykologspesialist, legespesialist, klinisk sosionom og  klinisk pedagog. Behandlingen kan skje ved BUP i Karasjok eller i samarbeid med hjelpeapparatet på hjemstedet.

Pasient skal sammen med terapeuten bli enige om mål for behandlingen, hvor hyppig dere skal møtes og hvor lenge tilbudet skal vare. Det avhenger av problemområde og pasient. Behandlingen kan også ofte fortsette hjemme via lyd/bilde. Det er gratis å få hjelp ved BUP.

SANKS tilbyr samtaler for barn og unge som har vanskelige tanker eller følelser. 

Barn og unge kan kontakte oss på telefon:  78 96 74 20
Tilbudet er tilgjengelig hverdager mellom 08:00-15:30. Det er mulighet for 2-3 oppfølgingssamtaler, uten henvisning fra lege.

Henvisninger til BUP kan sendes elektronisk eller per post:
SANKS Karasjok
v/BUP
Postboks 4
9735 KARASJOK

 Henvisningsskjema til psykisk helsevern for barn og unge

Elektroniske henvisninger utenfor Helse Nord

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister.
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset HF,- og så den enheten det skal henvises til: Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

BUP arbeider ofte med faggrupper tverrfaglig. Faggrupper som jobber ved BUP er psykologspesialist, legespesialist, klinisk sosionom og  klinisk pedagog. Behandlingen kan skje ved BUP i Karasjok eller i samarbeid med hjelpeapparatet på hjemstedet.

Amulant team Midt/Øst- Finnmark er tilknyttet BUP Karasjok og Kirkenes. Teamet gir behandling og veiledning i barnas nærmiljø. Tilbudet er for barn som trenger tettere oppfølgning enn det som kan gis poliklinisk og der døgnopphold ved institusjon ikke er nødvendig. Behandlingsteamet består av en psykolog, fagkonsulent og miljøterapeuter. 

Det er BUP som henviser videre til Familienheten og UPA dersom polikliniske tiltak innen BUP, ikke har ført til ønsket endring og der tettere oppfølging og arbeid med ungdommen/familien anses nødvendig.Frøydis Nystad Nilsen

Enhetsleder BUP, medisinskfaglig rådgiver barn og unge
T 78 96 97 66 | M  90 79 44 75 | froydis.nilsen@finnmarkssykehuset.no

 

Kontakt

Telefon

Postadresse

Finnmarkssykehuset SANKS
BUP Karasjok
Postboks 4
9735 Karasjok

Slik finner du fram

Oppmøtested

Alle henvendelser i resepsjonen ved SANKS Karasjok.

Sámi klinihkka - Stuorraluohkká

Stuorraluohkka 34

9735 Karasjok

Karasjok bussterminal ligger omtrent 500 meter fra SANKS Karasjok.

​Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider. 

 

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

​SANKS ligger rundt 1 km fra Karasjok sentrum, der det finnes butikker, apotek, kiosk og spisesteder.