Viera Stubnova

Interaksjoner mellom hjerte og nyrer hos pasienter med kronisk hjertesvikt.

Viera Stubnova
Viera Stubnova. Foto: Silje L. Kvammen

​Om Viera 

Viera er overlege ved medisinsk avdeling på Kirkenes sykehus. Hun disputerte oktober 2020.

Sammendrag

Omtrent halvparten av pasienter med kronisk hjertesvikt har også kronisk nyresykdom, 10 ganger flere enn ellers i befolkningen. Disse pasientene har dårlige livstidsutsikter og vi trenger mer kunnskap om sammenhenger mellom sviktende hjerte og nyrer, samt om optimal behandling. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon er ofte ikke tatt med i studier som tester medisiner for hjerte- og karsykdommer og resultatene kan dermed ikke generaliseres. Registerdata med «virkelige» pasienter kan bidra med verdifull informasjon.

I sin avhandling Heart-kidney interactions in outpatients with heart failure – reducing confounding by propensity score matching undersøkte Viera Stubnova og medarbeidere hvordan diabetes og høy urinsyre påvirker overlevelse av hjertesviktpasienter og hvilken rolle nyresvikt har blant disse pasientene. De gransket også om spironolakton, en hjertesviktmedisin som kan være livsforlengende men som også kan føre til nyreskade, er gunstig for pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Til studien benyttet de data fra Norsk hjertesviktregister og brukte statistisk metode propensity score matching.

De fant at behandling med spironolakton hadde livsforlengende effekt blant pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon til tross for at nyrefunksjonen ble forverret.

Diabetespasienter med hjertesvikt hadde ikke dårligere overlevelse enn pasienter uten diabetes. Samtidig fant forskningsgruppen at hjertesviktbehandling ble trappet opp mer blant diabetespasienter. Videre fant de at hjertesviktpasienter med høy urinsyre hadde dårligere overlevelse, noe som var spesifikt for kvinner men ikke for menn. Nyrefunksjon påvirket ikke utfallet av verken diabetes eller urinsyre på død.

Hjertesvikt er en kompleks sykdom. Resultater fra denne studien kan bidra til å kunne skreddersy behandling av spesielle grupper hjertesviktpasienter og forbedre deres livstidsutsikter.

Her kan du lese hele avhandlingen


Sist oppdatert 12.11.2022