Mestringskurs om hjerneslag

I oktober arrangerer Finnmarkssykehuset mestringskurs om hjerneslag i Kirkenes. Vi oppfordrer fastlegene til å henvise sine pasienter til kurs.

Publisert 30.05.2024
Sist oppdatert 06.06.2024
Illustrasjon av en samtale

Kurset er for pasienter som har fått livet sitt endret etter hjerneslag, og høstens kurs er forbeholdt de som har levd med hjerneslag i seks måneder eller mer. 

Målet er å dele kunnskap, forståelse og ferdigheter for å håndtere livet etter hjerneslag på en bedre måte. Pasientene bør ha motivasjon, ønske om å dele erfaringer, utfordringer og gode råd for å være med. 

Det vil være flere faggrupper med bred kompetanse som deltar underveis i kurset som vil holdes gjennom undervisning og samtaler, i tillegg til en brukerrepresentant. Temaer vil være hva hjerneslag er, usynlige vansker, mestring, nærhet og seksualitet, syn, kommunikasjon, fysisk aktivitet, erfaringsutveksling og gruppesamtaler. 

Reise og opphold dekke gjennom vanlige satser fra Pasientreiser, og egenandel føres på egenandelskortet. 

Pasienter som passer å delta henvises elektronisk til Finnmarkssykehuset, les mer om kurset her.